Som besökare på Hamsterpaj samtycker du till användandet av s.k. cookies för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!
Annons

Förnekandet av Förintelsen

Skapad av Borttagen, 2009-09-01 18:38 i Samhälle & vetenskap

23 530
49 inlägg
18 poäng
MachtheGreat
Visningsbild
P 35 Jokkmokk Hjälte 17 740 inlägg
18
Förnekandet av Förintelsen - ett mothugg mot nynazister & propagandaspridning.

Innehåll
1 - Inledning/Förord
1.1 - Syfte
2 - Förnekarnas syn på saken
3 - Vilka är de?
3.1 - Robert Faurisson
3.2 - David Irving
3.3 - IHR
3.4 - Ernst Zündel
3.5 - Relevanta namn
4 - Förnekarnas argument
4.1 - Judarna drar en ekonomisk nytta av denna lögnen om 6 miljoner döda judar. Israel fick ersättning utbetalat för var och en av offren!
4.2 - Nürnberg-rättegångarna var inget annat än häxprocesser!
4.3 - Eftersom vissa påståenden angående förintelsen har blivit stämplade som felaktiga, rent officiellt, så måste man betvivla helheten!
4.4 - Vittnesmål från judar innehåller fel och motsägelser, de är inte trovärdiga!
4.5 - Anne Franks dagbok är en stor lögn iscensatt av judarna!
4.6 - Att gasa människor med Zyklon B är en teknisk omöjlighet, inte heller med dieselavgaser är det möjligt!
4.7 - Ugnarna kan inte ha förbränt kropparna i den hastigheten!
4.8 - Antalet döda judar är maximalt ett par hundratusen och de dog till följd av 'naturliga' krigsorsaker såsom svält & bombangrepp!
5.0 - Ytterligare läsning
5.1 - Ytterligare argument samt diskussion

1 - Inledning/Förord
Påståendet att förintelsen, nazisternas systematiska massmord Europas judar, inte skulle vara något annat än historiens största bluff, marknadsförs numera av en omfattande internationell propagandaindustri. Från flygblad till databaser, Internet, radio & tv-kanaler. Detta är långt ifrån en ny företeelse och sedan krigsslutet har alldeles för många människor försökt att förneka och / eller bagatellisera de nazistiska brotten mot mänskligheten. '1

Ewald Althans, en nynazistisk individ av den 'moderna' generationen, har medgett följande: 'Auschwitz måste falla, för först då kan folk acceptera det vi vill. Folk må säga: den där Althans, det är en trevlig typ. Men Auschwitz är det som är problemet'. '2

1.1 - Syfte
Många ställer sig nog frågan vad de bakomliggande orsakerna till att jag sätter mig ned och sammanfattar allt detta kan vara och det hela är ganska enkelt på ytan. Under min tid på Hamsterpaj.net har jag vid flertalet tillfällen fått erfara diverse trådar med s.k Förintelseförnekare eller samma pack som fått för sig att nyttja likvärdiga källor i argumentation angående det totaliära dödssiffran för judar under förintelsen.

Det kan ses som en otillräcklig anledning att spendera energi på men vi skola inte förglömma hur pass stort fäste dessa individer faktiskt fått om både våra unga och, tyvärr, i många fall - våra äldre.

För att citera Bruchfeld; 'Många har sagt att argumenten som används när Förintelsen förnekas vetenskapligt sett är i nivå med 'bevisen' för att jorden är platt, för att Napoleon aldrig har existerat eller för att några atombomber aldrig exploderat över Hiroshima & Nagasaki. Sådana påstående skrattar de flesta åt, utan att fundera närmare på saken. Men man borde inte skratta, åtminstone inte utan vidare. Det kräver nämligen inte särskilt mycket att ta ett område vilket som helst, följa förnekarnas metod och väcka både förvirring och hat...

...Ambitionen är uppenbar: att få människor att tro att Nazitysklands massförbrytelser inte har inträffat eller åtminstone överdrivits'. '3

Förnekelsen av förintelsen är idag de mest framgångsrika propagandaspridandet angående historiska händelser och bör tas på allvar.

Således följer denna genomgång som bl.a. kommer att bemöta diverse vanliga påståenden från motståndarsidan samt ge er en inblick i de herrar som legat bakom de s.k vetenskapliga fakta som idag används frenetiskt på diverse sajter online i syfte att sprida tanken om en förintelse som aldrig ägde rum och / eller som hyste betydligt färre offer än vad de officiella siffrorna skvallrar om.

Oavsett om trådens öde ter sig som så att den får känna av de mörka skrymslen som finns längst in i HP's forum eller blir en blomstrande plats för debatt och tankar så kommer jag inte att känna att jag slösade tid på någonting oväsentligt. Ämnet är, för mig, extremt viktigt och om den så får en endaste person att hitta inspiration och / eller agerar som källhänvisning vid debatt med en förnekare så har jag lyckats.

God läsning.


Fotnot - Del 1
'1 - Bruchfeld, Stéphane, 'Nynazistisk historieförfalskning efter Auschwitz', s3, Stockholm, SKMA
'2 - Schmidt, Michael, 'Nynazismens ansikten', s278, Falun, Bonnier Alba
'3 - Bruchfeld, Stéphane, 'Nynazistisk historieförfalskning efter Auschwitz', s31, Stockholm, SKMA

2 - Förnekarnas syn på saken
Historieförnekare överlag hävdar att de är s.k revisionister och att de fungerar som ena parten i en akademisk (vetenskaplig) debatt. I vårt specifika fall så anser dem att forskarkåren bör benämnas vid 'förintelsemytologer' eller 'förintelseanhängare'.

Problematiken här är bara den att någon vetenskaplig debatt aldrig kommer kunna äga rum då s.k revitionister endast ägnar sig åt propagandaspridning & inte vetenskapliga efterforskningar. Att revidera fakta och teorier med hjälp av nyvunna kunskaper är något som är en livsnödvändig del i en vetenskaplig verksamhet. De som valt att kalla sig själva historierevisionister ägnar sig inte åt omprövningar och för således inte en korrekt, vetenskaplig revision. Istället används begreppet för att maskera de egentliga syftet - propagandan.'1

Som tillägg till denna strategi är det inte ovanligt att man försöker få sig själva att framstå som martyrer. För att citera Bruchfeld; 'Man vill ge ett intryck av att vara en legitim minoritet som förföljs av 'etablissemanget' p.g.a. att man för fram obekväma eller farliga 'sanningar'. '2

Detta är nog något som vi alla är vana vid när det kommer till argumentation med en förintelseförnekare. Det är på exakt det här sättet de arbetar.


Fotnot - Del 2
'1 - Bruchfeld, Stéphane, 'Nynazistisk historieförfalskning efter Auschwitz', s5, Stockholm, SKMA
'2 - Bruchfeld, Stéphane, 'Nynazistisk historieförfalskning efter Auschwitz', s5, Stockholm, SKMA

3 - Vilka är de?
Följande stycke är tillägnat de goda herrar som fört fram de vanligaste teserna å förnekarnas vägnar. Med en överskådlig bakgrund för dessa så ämnar jag att påvisa ett starkt motiv för att förfalska historiska fakta för att stödja sin egen sakfråga.

3.1 - Robert Faurisson
Forum image

Faurisson benämns i vissa sammanhang med titeln 'historieprofessor', så är ej fallet. Han har emellertid varit docent i modern fransk litteratur, på orten Lyon, tills dennes pensionering 1994. Han betalades utan att undervisa och således avskrevs medlemskapet i de fakultet han var delaktig i.

Faurisson har avtjänat en 3 månader villkorlig dom samt betalat dryga böter för bl.a. rasistiskt förtal & uppmaning till rasism och våld, år 1981. Han har själv försökt stämma folk med argumentet att denne inte skulle vara en historieförfalskare och således ha blivit utsatt för ärekränkning. Detta gick emellertid inte som Faurisson tänkt sig och inga individer blev dömda. Faurisson har varit högstdelaktig i att föra fram påståenden som revisionisterna använder för att ifrågasätta förintelsens legitimitet.'1

3.2 - David Irving
Forum image

Irving var (innan den offentliga kännedomen om dennes egentliga åsikter) en mycket läst och accepterad författare, främst populärhistoriska verk. Irving döljde sitt deltagande på IHR's (Institute for Historical Review) för omvärlden fram till 1988. Anledningen till att dennes revisionistiska sida blev offentligt är till följd av ett vittnesmål mot en annan känd revisionist, nämligen Ernst Zündel. Irving har används som en spelbricka i den tidigare nämnda strategi som revisionisterna använder sig av, nämligen minoritetsgrupperingen som blir antastad av etablissemanget, detta till följd av att Irving är bannlyst i länder såsom Tyskland, Österrike & Kanada.'2

3.3 - IHR
Institute for Historical Review bildades av Willis Carto år 1978 och Carto drev sen tidigare bl.a. den anti-semitiska föreningen Liberty Lobby samt inte att förglömma förlaget Noontide Press vars utgivna verk består av anti-semitiska skrifter. Frekvent återkommande deltagare vid IHR's konferenser är män som t.ex Faurisson & Irving.

Tidsskriften 'The Journal of Historical Review' ges ut av IHR (men verkar till synes ha stött på problem sedan 2002, enligt de egna leden brist på personal) och innehåller artiklar 'som representerar den mest avancerade former av historierevisionism'. '3

För att ytterliggare citera Bruchfeld; 'Artiklarna är skrivna i en akademisk stil med notapparater och referenser, men där upphör alla likheter med normala vetenskapliga texter'.'4

Via IHR har revisionister fört fram påståenden som vi idag finner på Internet, som brukas frenetiskt som källmaterial av förintelseförnekare på bl.a. Hamsterpaj.net.

3.4 - Ernst Zündel
Forum image

'Varför skall vi anständiga tyska människor vältra oss i denna smuts, denna svinstia? De där djävulskt gemena lögnerna om vårt folk, de där som judepacket spridit, står mig upp i halsen'.'5

Dessa ord yttrades av Zündel 1989, i Hagenau, Frankrike. I skrivande stund fängslad efter ett 5årigt straff år 2007.

Zündel har framförallt varit en av de männen som fört fram förintelseförnekarnas åsikter i media snarare än att ha varit delaktig i att utveckla dem, på så vis gör det honom värd att nämnas.

3.5 - Relevanta namn
Utan att gå in närmre på följande individer så skall jag endast framhäva ytterligare ett par namn som har spelat en roll för vilka argument dagens förintelseförnekare nyttjar.

Butz, Arthur
Felderer, Ditlieb
Harwood, Richard
Leuchter, Fred
Smith, Bradley R
Roques, Henri
Rami, Ahmed
Weber, Mark


Fotnot - Del 3
'1 - Bruchfeld, Stéphane, 'Nynazistisk historieförfalskning efter Auschwitz', s29, Stockholm, SKMA
'2 - Bruchfeld, Stéphane, 'Nynazistisk historieförfalskning efter Auschwitz', s28, Stockholm, SKMA
'3 - Bruchfeld, Stéphane, 'Nynazistisk historieförfalskning efter Auschwitz', s28, Stockholm, SKMA
'4 - Bruchfeld, Stéphane, 'Nynazistisk historieförfalskning efter Auschwitz', s28, Stockholm, SKMA
'5 - Schmidt, Michael, \'Nynazismens ansikten\', s296, Falun, Bonnier Alba


4 - Förnekarnas argument

Följande påståenden brukas flitigt av förintelseförnekare och ni har säkert hört de flesta av dessa vid tidigare tillfällen. Detta kan även vara en upplysning för alla dessa individer som snubblat in på en sajt där förintelsen ifrågasätts utifrån exakt samma 'vetenskapliga' argument. Ni har nu fått en genomgång av vilka herrar som varit med och skapat dessa argument, nu har ni ett motiv till varför de skulle kunna vara propaganda och historieförfalskningar och härmed följer en lite mer detaljerad beskrivning av specifika påståenden.

4.1 - Judarna drar en ekonomisk nytta av denna lögnen om 6 miljoner döda judar. Israel fick ersättning utbetalat för var och en av offren!

Först och främst så utbetalades inte skadeståndet utifrån antalet offer, utan detta skadestånd grundades på de utgifter som var nödvändiga för att garantera att man kunde ta emot överlevande från folkmordet. Förövrigt har de främsta skadeståndet ej placerats hos Israel utan de är de överlevande offren från förintelsen som fått ta emot detta skadestånd.

En följdfråga som då rimligtvis främjs vore; Kan de enskilda judarna ha iscensatt detta för att få ekonomisk ersättning?

För att överhuvudtaget få en möjlighet till att mottaga skadestånd så har det varit ett krav på dessa offer att kunna påvisa bevis för deras inblandning i förintelsen, som offer. Detta har skett inför den västtyska staten (numera tyska, givetvis) och detta har fått en stor mängd judar att avsäga sig skadestånd då de helt enkelt inte har funnit styrka till att genomgå dessa procedurer och behöva uppleva minnen. I vissa fall har kompensation aldrig sökts.'1

För att återgå till den judiska staten så pågick förhandlingar mellan staten Israel samt en organisation vid namn 'Jewish Conference on Material Claims against Germany' emot den Västtyska staten under hela 6 månader, år 1952. Det tyska skadeståndet till Israel blev således främst tyskproducerade varor och utbetalades mellan åren 1953-65.'2

Så, vad talar emot förnekarna. Det ter sig ju rimligen så att det rent teoretiskt sätt skulle kunna ha varit en vinstaktion för judarna, eller?

Här återknyter vi till den tidigare påvisade utspridda anti-semitismen hos de individer som faktiskt har lagt fram dessa påståenden. Det finns egentligen två extremt gamla anti-semitiska fördomar som speglar detta påstående, ingen fakta.

Föreställningen om de giriga judarna vars åtrå för pengar inte är någonting annat likt sammankopplat med uråldriga teorier kring en judisk konspiration som verkar för världsherraväld för judarna där de har all makt och kan manipulera allt och alla.

Värt att inflika här vore väl att om detta skulle vara sanning och påståendet skulle stämma så skulle judarna behöva ha så pass mycket makt att de kunnat förfalska alla bevis, dokument, vittnesmål - oberoende av karaktär (offer, förövare, annat). Historiker, specialister, nuvarande tyska & österrikiska stater samt alla massmedier måste således ha varit delaktiga under denna judiska konspiration. En totaliär omöjlighet och helt enkelt ett absurt påstående.


4.2 - Nürnberg-rättegångarna var inget annat än häxprocesser

Rättegångarna inrättades av sovjetisk, fransk, brittisk och amerikansk hand mot Nazityskland.'3 Man var på det klara med vilka konsekvenser detta kunde få för historien om detta inte skedde via en öppen och opartisk process.'4 År 1945 framlades i augusti en s.k Londonchartan som var en blandning av två olika rättstraditioner och som följaktligen gav förbrytarna betydligt fler rättigheter än om de endast skulle nöjt sig med den anglosaxiska sedvanerätten alternativt den kontinentala. Yttermera så var rättegångarna publika tillställningar där massmedia både följde och rapporterade frekvent och utförligt, vilket går att styrka genom att söka i arkiven (Något den anti-semitiska sidan givetvis valt att åberopa som judiska fuskdokument). Förbrytarna hade rätt till en försvarsadvokat, att kalla egna vittnen samt det faktum att ombudet kunde korsförhöra åklagarvittnena. Deras advokat hade även rätten att föra en slutplädering och de hade en personlig chans att avlägga ett sista ord efter åklagarens slutplädering.'5

Resultatet blev tolv dödsdomar och tre frikännanden, därimellan 7 fängelsstraff som varierade allt mellan livstid till 10 år. Även ett antal nazistiska organisationer förklarades brottsliga, bl.a. NSDAP's ledarkår.'6

Detta påstående vilar även detta fullt på förnekarnas konspirationsteorier kring judarnas konst att förfalska källor - kvaliteten på de vittnesmål & dokument som Nürnberg-processen har lämnat efter sig ställer giltiga faktoider mot en idé om att miljontals och återigen miljontals individer skulle vara delaktiga i en kupp bakom kulisserna.

4.3 - Eftersom vissa påståenden angående förintelsen har blivit stämplade som felaktiga, rent officiellt, så måste man betvivla helheten!

Hela tesen bygger på ett utdrag ur den gamla romerska rätten, 'falsus in uno, falsus in omnibus' (Falskt i en sak, falskt i allt).

Bruchfeld förklarar väldigt enkelt hur denna tankegång fallerar; 'Om t.ex någon påstår att alla svanar är vita så räcker det med att hitta en svart svan för att motbevisa påståendet. Men det går inte att tillämpa vare sig den juridiska eller den logiska regeln generellt i analysen av historiska skeenden. Det vore som att använda den svarta svanen till att tvivla på att det överhuvudtaget finns några vita svanar. Att förnekarna tillämpar principen på kunskaper om förintelsen avspeglar deras grundantagande, nämligen viljan att betrakta hela den historiska dokumentationen som om den sprang ur en judisk konspiration.'7

En annan viktig aspekt är att förnekarna och betvivlarna har valt att blåsa upp vissa felaktiga detaljer för egen vinning, Bruchfeld använder exemplet angående teorin om hur människor skulle ha används för att producera tvål; '...Historierevisionisternas utnyttjande av den fortfarande utbredda tron att nazisterna gjorde tvål av människolik (som vissa av oss kanske känner igen från förintelsebetvivlares trådar på HP?). Just denna enskildhet är inte verifierad, vilket historiker har känt till i decennier. Det gör naturligtvis varken till eller från beträffande förintelsens verklighet om ryktet är sant eller inte, och inte heller har någon seriös historiker påstått att det är sant eller använt det som ett bevis för förintelsen. Att ryktet skulle ha 'bekräftats' i Nürnbergrättegångarna, vilket ofta påstås av förnekarna, är en förvanskning. Det återfanns bland de sovjetiska åklagarnas anklagelsepunkter, men tribunalen behandlade aldrig anklagelsen och ingen dömdes för detta påstådda brott'.'8

4.4 - Vittnesmål från judar innehåller fel och motsägelser, de är inte trovärdiga!

Först skall en sak klargöras, det finns tusen och åter tusen vittnesmål från judar från perioden före krigets slut och efter. Vittnesmål är extremt viktigt källmaterial för all typ utav forskning och den vetenskapliga principen innebär helt enkelt att man värderar dessa genom att väga dessa mot varandra samt mot annat material. En hel del vittnesmål värderas således bristfälliga och/eller oanvändbara i efterhand och en hel del värderas som tillförlitliga källor. Liksom psykologer så arbetar även historiker i vetskapen om att det mänskliga minnet är sämre på detaljer beträffande tid och storlek men är betydligt mer säkrare angående centrala, konkreta händelser. Revisionisterna däremot utgår ifrån föreställningar angående anti-semitism där det finns en felaktig hatbild av judar (som dateras framförallt till den medeltida perioden) som simpla bedragare och förfalskare. Detta tema återkommer som ni ser i stort sett överallt när man talar om förintelseförnekare. En judes ord anses helt enkelt inte vara lika mycket värt som en icke-judes, det vill säga om en judes ord är värt någonting alls.'9

Att sedan säga att vittnesmål som motsäger varandra skulle vara någon form av bevis för att förintelsen aldrig ägt rum och att allt är en komplott skulle även vara att motsäga sig i stort sett alla historiska skeenden som vi idag behandlar som historiska fakta med tanke på att det är exakt dessa utmaningar forskare måste ta itu med, jämnt.
Motsägelsefulla vittnesmål finns i all forskning och det är en stor, viktig del av forskning att värdera dessa utifrån andra källor och material för att komma så nära sanningen som möjligt. Följaktligen måste jag få inflika att det är ren & skär idioti att använda det som ett argument mot en judisk sammansvärjning, det påvisar endast hur tafatta argument som brukas från förnekarnas sida och om inte annat så styrker det även det tidigare utlåtandet angående revisionister som anser sig idka vetenskapliga efterforskningar. Hur kan man ägna sig åt en aktivitet vars grundprinciper man uppenbarligen inte anammat?

Även Peter Englund har velat säga sitt om saken; 'Att en detalj är fel behöver inte betyda att källan i sin helhet är oanvändbar eller det som den uttalar sig om bara fiktion. Om så skulle vara fallet innebär det exempelvis att jag själv utifrån de osammanhängande och motsägelsefulla ögonvittnesskildringar som karolinerna lämnade efter sig efter Karl XII:s ryska fälttåg, skulle kunna dra slutsatsen att slaget vid Poltava aldrig ägt rum. Källorna måste också vägas mot varandra.'10

4.5 - Anne Franks dagbok är en stor lögn iscensatt av judarna!

Detta är Faurissons område då denne har använt sig frekvent av detta påstående och påståendet har även varit en centralt inslag i den förintelseförnekande propagandan.'11

Vad som är intressant är att boken inte innehåller någon information angående ev koncentrations- och förintelseläger utan om hur Anne iakttog omvärlden utifrån sitt gömsle i Amsterdam, således finns det ingen legitimitet i att ifrågasätta bokens sanningshalt i det första läget utifrån ett förintelseförnekande perspektiv.

1989 (Holland), publicerades en drygt 700-sidig utgåva av boken med bl.a. kemiska analyser av bläck och jämförelser mellan handstilar som påvisat en gång för alla att dagboken är äkta och detta till trots så ifrågasätter givetvis förnekarna legitimiteten på arbetet men man har sett en tydligare tendens mot att revionisterna har börjat ägna mer tid åt att ifrågasätta massmorden istället.'12

4.6 - Att gasa människor med Zyklon B är en teknisk omöjlighet, inte heller med dieselavgaser är det möjligt!

Först och främst så baseras de absolut flesta utlåtanden som görs inom detta område från förintelseförnekarnas sida på ren och skär propaganda. Ta t.ex fallet med Leuchterrapporten, skriven av den självutnämnde 'avrättningsexperten', amerikanaren Fred Leuchter som på order av tidigare nämnde Zündel besökte Auschwitz, tog ett antal prover för att återvända hem och skriva sin nu välkända propagandarapport. När Zündel sedan åtalades 1988 i Toronto deltog Leuchter på försvarssidan med rapporten som underlag. Leuchter godtogs icke som ett expertvittne i brist på kompetens och rapporten fick icke agera bevismaterial. Som betalning för rapporten fick Leuchter 35.000 dollar.'13

Ett annat vanligt argument lyder som följer; 'Cyanväte är explosivt och vore omöjligt att ha använt i krematorierna, de skulle exploderat'.

Cyanväte är explosivt i volymprocenten c:a 6-40%, detta används väldigt ofta för att öka trovärdigheten på detta argument, men faktum är att krematiorieugnarna i Auschwitz-Birkenau inte var placerade i omedelbar anslutning till gaskamrarna. Även om de hade varit ansluta så hade det inte förefallit någon explosionsrisk, de koncentrationer av cyanväte som användes översteg aldrig den kritiska undre gränsen (6%).'14

'Gränsen för antändlighet i luften för HCN är från 5,6% (minimalt) till 40% (maximalt) Detta innebär att i kontakt med en låga blir det en explosion om koncentrationen av vätecyanid i luften ligger mellan 67.2 g/m3 och 480 g/m3. Under 67.2 g/m3 - ingen risk; över 480 g/m3 inte heller någon risk, ty det finns ej tillräckligt med syre kvar för att framkalla en antändning. SS använde doser om 5 g/m3 för avlusning och 12 g/m3 för utrotning, d.v.s. doser långt under tröskeln 67,2 g/m3. Deras krematorier och gaskammare var inte i stånd att explodera.'15

Även detta påstående är vanligt; Zyklon B fäster på människors hud och hår och tränger in i kroppen. Man kan inte gå in i ett rum där en människa avlidit, inte heller röra kroppen. Liknelsen går vid att röra någonting som dödats av ström och fortfarande är strömförande, man skulle dö!

Tidigare nämnde Faurisson valde i ett pressmeddelande vid ett Sverige-besök 1992 att påstå detta.'16 Idag är vi alla medvetna om att det är ett frekvent brukat, men i många anseenden delvis omgjort argument hos dem som väljer att påstå att man t.ex. inte hade tid eller ens möjlighet att döda 6 miljoner judar pg.a. risken för att själv dö. Faktum är att detta är en så absurd lögn att den enda anledningen som jag personligen kan hitta för varför detta fortfarande skulle vara accepterat är att internet har givit förnekarna möjligheten att sprida denna propaganda på så många områden, till så många människor. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med kunskap om ämnet för att kunna göra en ordentlig bedömning för personer som besöker deras sajter, alldenstund argumentationen med unga förintelseförnekare på t.ex. HP alltid leder till att motståndarsidan hänvisar till en av propagandasidorna, inte till den ursprungliga rapporten som stödjer deras tes.

Hur som haver; 'Cyanväte (HCN) är en svag syra som avdunstar redan vid minusgrader men förgasas helt vid cirka 26 grader (kokpunkt). Gasen är lättare än luft, flytande cyanväte som kommer i kontakt med hud orsakar frätskador. Cyanväte i gasform orsakar inte frätskador men är däremot ett mycket starkt andningsgift, som vid tillräcklig koncentration dödar inom loppet av sekunder, högst minuter. En koncentration av HCN motsvarande 0.3 g/m3 är omedelbart dödlig för människor. Ju högre koncentration, desto snabbare förlopp. Gasen dödar genom att på enzymatisk nivå kemiskt blockera kroppens förmåga att tillgodogöra sig syre. Man kvävs trots att ingen syrebrist föreligger.'17

Det är även en lögn att cyanväte i gasform fäster vid kropp och kläder, det är inte heller farligt att röra en människa som inandats cyanväte och således avlidit. Koncentrationen av cyanväte i luften är det avgörande momentet och vid en för låg koncentration kan man känna obehag men inga livshotande symptom. Ett fullgott ventilationssystem är således det absolut enda inbyggda systemet som krävs för att undvika livsfara, och detta endast under de kritiska nivåerna. Gasmasker fanns även tillgängliga vid behov.'18

Även ett sista, frekvent brukat argument inom detta ämnesområde lyder såhär; Det är en totaliär omöjlighet att döda människor med hjälpt av dieselavgaser då de innehåller en för låg halt av koloxid!

Här handlar det återigen om att bortse från att vissa aspekter innebär förändrade förutsättningar, följande; 'Under normala förhållanden är koldioxidutsläppen från en dieselmotor relativt sett lägre än från en bensinmotor. Men koncentrationen av koloxid kan variera starkt, bl.a. beroende på motorns temperatur och om fordonet står still eller inte. Ett stillatstående fordon ger en högre koncentration. En annan viktig faktor är hur stort luftintaget till motorn är. Om luftintaget reduceras eller om motorn är felaktigt inställd ökar koloxidkoncentrationen snabbt till dödliga nivåer, vilket tekniskt sett är lätt att åstakomma...

...av avgörande betydelse för gasningarna var att gaskamrarna fylldes med så många människor som möjligt. Därigenom begränsades luftutrymmet avsevärt. Koloxid, koldioxid och kväveoxider samt andra toxiska ämnen i avgaserna förgiftade människorna samtidigt som tillgången på syre minskade ytterligare.'19

4.7 - Ugnarna kan inte ha förbränt kropparna i den hastigheten!

Bl.a. har svenska förintelseförnekare utgått ifrån att det i svenska krematorier tar uppåt en timme att förbränna en endaste kropp och således inte har funnits en möjlighet att bränna alla dessa kroppar i den hastigheten som forskarkåren påstår. Ett praktexempel på hur förnekarna har valt att förbise vissa faktoider för att stödja sin tes då de ansvariga chefsingenjörerna för krematorierna i Auschwitz var konkurrenter som gjorde allting för att effektivisera ugnarna. Dessa firmor, Kori respektive Topf & Söhne reste, som Bruchfeld beskriver det hela; 'regelbundet runt i lägren och tog mycket aktivt del i förbättradet av sina förbränningsugnar'.'20 De byggdes helt enkelt för att klara betydligt högre påfrestningar än nuvarande krematorieugnar.

År 1944 var det dagliga tillflödet av nya judar så pass stort att inte ens Auschwitz förstärkta krematorier klarade av att nå upp till kraven, kroppar brändes i gropar och cirka 8 meter breda, 2 meter djupa. Även detta är något förintelseförnekarna har valt att motsätta sig.'21

4.8 - Antalet döda judar är maximalt ett par hundratusen och de dog till följd av 'naturliga' krigsorsaker såsom svält & bombangrepp!

Bruchfeld; 'Det går aldrig att fastställa exakta dödstal för stora mänskliga katastrofer. Till och med när det gäller förödande skeenden av mindre omfattning är det en mycket svår, för att inte säga ogenomförbar, uppgift. I det avseendet finns det inget som skiljer förintelsen från andra historiska händelser av jämförbara dimensioner. Omöjligheten att utföra exakta beräkningar leder helt naturligt till förekomsten av olika vetenskapliga uppskattningar. Detta utnyttjas av förintelseförnekare till att förhåna den seriösa forskningen i ämnet liksom till att förringa och relativisera antalet judiska offer'.'22

'Redan några år efter kriget spred revisionister falska uppgifter, som påstods härröra från Röda Korset, att antalet offer för den nazistiska förföljelsen uppgick till högst några hundratusen. Röda Korsets eftertryckliga och upprepade dementier av sådanna uppgifter har varit verkningslösa. De ogrundade uppgifterna fortsätter att med jämna mellanrum dyka upp i revisionistiska publikationer'.'23

Ytterligare; 'Parallellt med förringandet har påståendet att antalet offer 'inte får ifrågasättas' och att frågan är 'tabubelagd' varit ett huvudtema i efterkrigstidens antijudiska mytbildning. Förnekarna vill på det här sättet underblåsa den antisemitiska föreställningen om att det skulle finnas ett judiskt intresse av att propagera för överdrivna förlustsiffror, siffror som den föregivna 'judiska makten' hindrar icke-judar från att kritisera och bedriva forskning om'.'24


Fotnot - Del 4
'1 - Bruchfeld, Stéphane, 'Nynazistisk historieförfalskning efter Auschwitz', s7, Stockholm, SKMA
'2 - Goschler, Constantin, 'Wiedergutmachung' från Benz, Wolfgang, 'Legenden, Lügen, Vorurteile. Ein Wörterbuch zur Zeitgeschichte, s222-225, München, Deutscher Taschenbuch Verlag samt även Segev, Tom, 'The Sevent Million', s251, USA, Hill & Wang
'3 Dessa representerade även 18 andra länder
'4 Nazityskland hade frekvent samt konsekvent brutit mot de egna lagarna angående bl.a. mord, dråp, misshandel & frihetsberövande i.o.m 'Führerprincipen' där endast Hitler's vilja stod över lagarna följaktligen fanns ingen legitim möjlighet att låta tyska domstolar ta detta beslutet så nära inpå krigsslutet.
'5 Taylor, Telford, 'The Anatomy of the Nuremberg Trials. A personal memoir', s574, London, Bloomsbury
'6 - Bruchfeld, Stéphane, 'Nynazistisk historieförfalskning efter Auschwitz', s18, Stockholm, SKMA
'7 - Bruchfeld, Stéphane, 'Nynazistisk historieförfalskning efter Auschwitz', s19, Stockholm, SKMA
'8 - Bruchfeld, Stéphane, 'Nynazistisk historieförfalskning efter Auschwitz', s20, Stockholm, SKMA
'9 - Bruchfeld, Stéphane, 'Nynazistisk historieförfalskning efter Auschwitz', s22, Stockholm, SKMA samt artikeln 'Oath: More Judaico or Juramentum Judaeorum' från 'Encyclopeadia Judaica, Vol 12, s1302-1303, Jerusalem.
'10 - Englund, Peter i Ahlmark, Per, 'Det eviga hatet', s101, Stockholm, Bonniers.
'11 - Ericsson, Leif, 'Bluffryktet spreds i Sverige', Ordfront Magasin, 3/92
'12 - Wetzel, Julianne 'Anne Frank-Tagebuch' från Benz, Wolfgang, 'Legenden, Lügen, Vorurteile. Ein Wörterbuch zur Zeitgeschichte, s24-25, München, Deutscher Taschenbuch Verlag
'13 - Bruchfeld, Stéphane, 'Nynazistisk historieförfalskning efter Auschwitz', s23, Stockholm, SKMA
'14 - Bruchfeld, Stéphane, 'Nynazistisk historieförfalskning efter Auschwitz', s23, Stockholm, SKMA
'15 - Pressac, Jean-Claude, 'Les Carences et incohérences du 'Rapport Leuchter', Paris, F.F.D.J.F
'16 - Bruchfeld, Stéphane, 'Nynazistisk historieförfalskning efter Auschwitz', s24, Stockholm, SKMA
'17 - Pressac, Jean-Claude, 'Les Carences et incohérences du 'Rapport Leuchter', Paris, F.F.D.J.F samt Bruchfeld, Stéphane, 'Nynazistisk historieförfalskning efter Auschwitz', s24, Stockholm, SKMA
'18 - Pressac, Jean-Claude, 'Les Carences et incohérences du 'Rapport Leuchter', Paris, F.F.D.J.F tillsammans med bl.a. Bruchfeld, Stéphane, 'Nynazistisk historieförfalskning efter Auschwitz', s24, Stockholm, SKMA samt Piper, 'Gas Chambers and Crematoria' från Gutman, Yisrael & Berenbaum, Michael, 'Anatomy of the Auschwitz Death Camp, s170, USA, Indiana University Press
'19 - Prattle, 'The Toxicity of Fumes From a Diesel Engine Under Four Different Running Conditions' från British Journal of Industrial Medicine, vol 14 tillsammans med bl.a. Bruchfeld, Stéphane, 'Nynazistisk historieförfalskning efter Auschwitz', s25, Stockholm, SKMA samt McVay, Kenneth, 'Holocaust FAQ: Operation Reinhard: Layman's Guide to Belzec, Sobibor and Treblinka', s7.
'20 - Bruchfeld, Stéphane, 'Nynazistisk historieförfalskning efter Auschwitz', s25-26, Stockholm, SKMA
'21 - Bruchfeld, Stéphane, 'Nynazistisk historieförfalskning efter Auschwitz', s25-26, Stockholm, SKMA
'22 - Bruchfeld, Stéphane, 'Nynazistisk historieförfalskning efter Auschwitz', 16, Stockholm, SKMA
'23 - Benz, Wolfgang, 'Dimension des Völkermords. Die Zahl der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus, s107-111, München, Oldenbourg samt Bruchfeld, Stéphane, 'Nynazistisk historieförfalskning efter Auschwitz', 16, Stockholm, SKMA
'24 - Bruchfeld, Stéphane, 'Nynazistisk historieförfalskning efter Auschwitz', 16, Stockholm, SKMA

5.0 - Ytterligare läsning
För den som vill läsa ytterligare akademisk litteratur på ämnesområdet kan jag hänvisa till bl.a. Benz, Wolfgang samt McVay, Kenneth.

5.1 - Ytterligare argument samt diskussion
Det finns givetvis tonvis med ytterligare 'argument' från förnekarnas sida men som var och en förstår så finns det varken tid eller utrymme till att ta upp just about everything. I denna lilla 'rapport' har jag behandlat några slumpvis (i viss mån) valda argument med bakgrund i Bruchfeld's text för att underlätta rent tidsmässigt. Trots detta så har det tagit ett antal timmar att sammanfatta allting och jag vill bara passa på att be om ursäkt för eventuella stavfel.

Vad det blir av denna tråden återstår att se, förhoppningvis kan den fungera som en viss inspiration till att ta upp diskussion med ev förnekare alternativt att agera som källhänvisning vid en befintlig diskussion.

Tack för mig.

This place is death, reincarnated.

Är reklamen ivägen? Logga in eller registrera dig så försvinner den!

Paer
Visningsbild
P Hjälte 648 inlägg
0
Antagligen världens känsligaste konspirationsteori och med stor sannolikhet den folk har hällt bensin på längst.

Ganska kul att du rekommenderar Ken.
Daleit
Visningsbild
31 Mönsterås Hjälte 17 inlägg
0
Då jag inte har tid att läsa det här så undrar jag vad det står, i lite mindre ord.

Förintelsen har inträffat, folk som tror något annat är patetiska små idioter som inte förtjänar ett bra liv.
Nobodywashere
Visningsbild
P 33 Lilla Edet Hjälte 12 872 inlägg
0

Svar till MachtheGreat [Gå till post]:

Jävligt intressant och bra skrivet faktiskt. Undrar vad förnekarna ska komam med nu :D

Roses are red and violets are blue, one day we'll cruise down Blood Gulch avenue, it's red versus red and blue versus blue.

MachtheGreat
Visningsbild
P 35 Jokkmokk Hjälte 17 740 inlägg
Trådskapare
0

Svar till Daleit [Gå till post]:

Kortfattat bemöter jag diverse frekvent använda 'argument' från förintelseförnekarnas sida samt informerar lite om de herrar som tagit fram (vad de kallar) den vetenskapliga faktan samt formulerat den så den ligger till grund för deras s.k argument.

This place is death, reincarnated.

MachtheGreat
Visningsbild
P 35 Jokkmokk Hjälte 17 740 inlägg
Trådskapare
0

Svar till Nobodywashere [Gå till post]:
Det blev lite väl mycket stavfel, får se om jag orkar (och kan) åtgärda imorgon.


This place is death, reincarnated.

SKX3
Visningsbild
P 33 Huddinge Hjälte 3 815 inlägg
0
Förnekningen är den dummaste konspirationsteorin någonsin.

Varför skulle de Allierade vilja punga ut miljarder till judarna efter kriget (och även etfer), då de hade återuppbyggning (och kapprustning i USAs/Sovjets fall) att göra?

Och det är bara den första utav många frågor jag skulle gärna vilja ha svar på från förnekarna.

Ingen status?

MachtheGreat
Visningsbild
P 35 Jokkmokk Hjälte 17 740 inlägg
Trådskapare
0

Svar till Sonic_Kong_X [Gå till post]:

För att inte nämna alla de instancer & personer som måste vara delaktiga, detta berör jag i tråden.

This place is death, reincarnated.

Zmeroz
Visningsbild
P 33 Smedjebacken Hjälte 4 124 inlägg
0

Svar till MachtheGreat [Gå till post]:

Helt epic.
Håller med dig till fullo. = DBra skrivet

Akta så jag inte kör ner min protes i halsen på dig!

SDU
Visningsbild
P 33 Stockholm Hjälte 2 463 inlägg
0
Tror ingen förnekar vad som hänt. Alla vet att det har hänt men många vill inte erkänna att man har fel. Dvs Nazister och andra människor.

Sverigedemokrat

EhhJapp
Visningsbild
P 29 Göteborg Hjälte 356 inlägg
0

Svar till MachtheGreat [Gå till post]:
Satt du och skrev det här? Blir imponerad av ditt engagemang, men tror att de flesta av hamsterpajs användare skulle uppskatta en sammanfattad version, pga deras oförmåga att läsa långa och djupa texter :)

Men detta ämne ligger oxå mig kärt om hjärtat, såsom all form av idioti och sanningsförnekelse (religion inräknat) och blir vansinnig när folk som har rösträtt går på sådana lögner, många individer i vårt bräckliga samhälle besitter en intelligens nivå näst intill idioti och ser inte den sanna sanningen, utan den som passar dom bäst, kula i huvudet på dom! (lr inte :P)

Skjuludde
Visningsbild
P 33 Hjälte 703 inlägg
0

Svar till MachtheGreat [Gå till post]:

Eftersom jag inte i något fall anser mig som förintelse förnekare. Utan möjligtvis mer som förintelse ifrågasättare så tänker jag absolut inte ifrågasätta allt du skriver. Knappt något.

Men en sak. Det är ganska belagt att det är omöjligt att bränna kroppar i långa diken.

För att sedan säga att jag tycker det är lika osäkert från båda sidor om förintelsen. Visst det är ganska uppenbart att den har inträffat. Men tycker det är ganska tveksamma siffror runt hur stor den var. Sen å andra sidan kan jag tycka att motståndarna har behandlat sina uppgifter. En sak som dock får mig att tveka än mer på Förintelsen är det enorma förbudet att ens forska i det knappt utan att man är renodlad följare av förintelseismen.

Men vi kommer troligen aldrig att få reda på vilken sida. Allt jag vet är att Förintelsen har blivit "blown out of proportion".
Tycker fortfarande att förintelsen passar nästan för bra för USAs propagandamaskin.


Sen den fråga jag brinner mest för är att rentvå tyskarna för händelsen. Det var och är nazister som gjorde det. Nazister av mängder av nationaliteter. Nu säger jag inte att du angrep tyskarna på något sätt. Utan bara att jag vill rentvå dem.

Malteserriddare

Skjuludde
Visningsbild
P 33 Hjälte 703 inlägg
0

Svar till EhhJapp [Gå till post]:

Nu tycker jag omedelbart att det är du som besitter en väldigt låg intelligens. Du har rätt i att väldigt många är korkade, på alla sidor.

Men det finns vissa människor som ifrågasätter allt möjligt och inte bara sväljer det som samhället stoppar i deras små munnar. Folk varnas för att gå på extremisternas propaganda. Nu är jag ingen extremist. Men tycker ändå att man kan fråga sig "vad säger att det jag får höra inte är propaganda också?"

Malteserriddare

EhhJapp
Visningsbild
P 29 Göteborg Hjälte 356 inlägg
0

Svar till Skjuludde [Gå till post]:
Sant, sant. Man kan inte tänka på allt (särskilt inte när man är 15 :P). Men visst har du rätt, dock är det svårt att avgöra vad man ska lita på, man kan ju inte undersöka allt in i minsta detalj själv.

Skjuludde
Visningsbild
P 33 Hjälte 703 inlägg
0

Svar till EhhJapp [Gå till post]:

Nepp. Det är väldigt svårt. Det har du rätt i. Därför blir man lite som jag. Litar inte riktigt på någon sida.

Malteserriddare

MachtheGreat
Visningsbild
P 35 Jokkmokk Hjälte 17 740 inlägg
Trådskapare
0
Svar till EhhJapp [Gå till post]:

Delvis sant, men även därför jag sammanfattade alltihopa i en innehållsförteckning med fetstilade styckerubriker så att man snabbt och enkelt kan guida sig genom textmassan till de stycken man anser låter intressant.Svar till SDU [Gå till post]:
Förintelseförnekelse är en utspridd företeelse som t.o.m. via revisionisterna anser sig tillhöra en egen, specifik akademisk skola.

De anser att deras egen synpunkt inte bara är sann utan en vetenskaplig genre.Svar till Skjuludde [Gå till post]:

Du har helt rätt i att man skall ifrågasätta saker och ting, det är hela grunden för den forskning vi idag erkänner som akademisk och är, precis som granskande av källor (som jag nämner) en viktig del i den vetenskapliga processen.

Denna tråden har mestadels inriktat sig på att skapa en översikt kring vilka herrarna är som ligger bakom det som idag är vardagsmat på internet inom ämnesområdet samt att gå igenom vissa, valda, argument revisionisterna har valt att bruka samt bristera i deras egenutnämda 'vetenskapliga fakta'.

Min poäng har aldrig varit att be folk sluta ifrågasätta, det vore idioti. Bra att du påpekar detta så att man kan reda ut det.


This place is death, reincarnated.

Skjuludde
Visningsbild
P 33 Hjälte 703 inlägg
0

Svar till MachtheGreat [Gå till post]:

Det du skriver är väldigt vettigt. Och jag håller med. Dessa extrema förintelse förnekare är väldigt bra på att hitta på sin egen verklighet nästintill. Att förintelsen hänt av vilken storlek som helst är väldigt uppenbart. Det tycker jag ingen kan förneka. Så att stoppa sådana tankar är väldigt vettigt.

Det här är om inget annat än väldigt bra kontrasyn på förintelsen för div förnekare. EFtersom dessa troligen har bortsett helt ifrån skolböckers och andras information av förintelsen med åsikt att det är propaganda. Jag hoppas det får de mest extrema att tänka om.

Det är en väldigt stor skillnad mellan att helt förneka förintelsen och ifrågasätta dess uppgifter. Jag hoppas verkligen inte att några fler går över till total förnekelsesidan. Då detta aldrig varit mitt mål att få någon alls att gå dit.

Jag förstår att det inte var din poäng. Utan mer samhällets.


Overall väldigt bra skrivet. Relativt objektivt. Bra mål för diskussionen och tråden också.

Malteserriddare

Victor
Visningsbild
31 Göteborg Hjälte 1 397 inlägg
0

Svar till MachtheGreat [Gå till post]:

Tack, det var en mycket bra text!

tjoco
Visningsbild
P 32 Hjälte 71 inlägg
0
Skall tilläggas att även de som ifrågasätter att Hitler är den enda skyldige till andra världskriget kallas revisionister och har inget att göra med förintelseförnekarna.

Annars bra skrivet.

Vem att anklaga, när det gäller andra världskrigets utbrott är också en mycket intressant diskussion. Formulerar kanske lite fakta om det här snart.
SDU
Visningsbild
P 33 Stockholm Hjälte 2 463 inlägg
0

Svar till MachtheGreat [Gå till post]:

Låt oss skratta till idioterna som nekar 6 miljoner människors död.
Att man förnekar en sådan sak visar att man inte har allt hemma.

Sverigedemokrat

MachtheGreat
Visningsbild
P 35 Jokkmokk Hjälte 17 740 inlägg
Trådskapare
0
Svar till SDU [Gå till post]:
Tyvärr är det så att de 'fakta' som tvivlarna använder sig av för att påstå att t.ex antalet döda judar är för höga är framtagna av anti-semitiska tomtar. Därmed finns en koppling (tyvärr) mellan totala förnekare och en hel del personer som väljer att ifrågasätta de mesta med förintelsen.

Då Internet mest dväljer den anti-semitiska 'faktan' så blir det svårt att ifrågasätta vissa delar av förintelsen.


This place is death, reincarnated.

SDU
Visningsbild
P 33 Stockholm Hjälte 2 463 inlägg
0
Svar till MachtheGreat [Gå till post]:

Man har räknat antalet döda människors medborgarskap i olika länder. Så varje land har kunnat uppge en ganska specifik siffra på hur många som har överlevt förintelsen genom att räkna judarnas medborgarskap. Så totalt från alla länder i Europa så kom man upp i ca 6 miljoner döda judar. Dock kan siffran vara felaktig med ett par procent.

Sverigedemokrat

MachtheGreat
Visningsbild
P 35 Jokkmokk Hjälte 17 740 inlägg
Trådskapare
0
Svar till SDU [Gå till post]:
Vilket förnekarna har flertalet metoder för att ifrågasätta, givetvis patetiska i grund& botten men i och med ett frekvent arbete med att påstå sig vara en vetenskaplig skola genererar i att de får fäste.


Sen är det i de flesta fallen enskilda forskarteam som har klargjort aktuella siffror, nationerna har mestadels agerat som bistånd med dokument och godkännande av vittnesmål. Herrar som t.ex Yehuda Bauer står för teorier kring siffror.

This place is death, reincarnated.

SDU
Visningsbild
P 33 Stockholm Hjälte 2 463 inlägg
0

Svar till MachtheGreat [Gå till post]:

Metoder som man ganska lätt genomskådar enligt mig. Nazisterna verkar bara utan att tänka speciellt mycket. Det är väll tur för oss.

Resten håller jag med om.

Sverigedemokrat

MachtheGreat
Visningsbild
P 35 Jokkmokk Hjälte 17 740 inlägg
Trådskapare
0

Svar till SDU [Gå till post]:

Vad man skall lära sig skilja på i modern tid är också nyvunnet material de senaste 10-15 åren som endast har börjat dyka upp i avhandlingar de senaste 5 åren (framförallt mer anteckningar & brev från soldater och offer för kriget som skänkts av anhöriga de senaste 10-15 åren) som gör att vissa erkända forskare har börjat ifrågasätta de 6 miljoner som är 'officiellt' idag.

Problematiken här är bara det att dessa utlåtanden bygger på vetenskapligt framlagda teorier och inte 20-35 år gammal anti-semitisk 'fakta' som fortfarande florerar på Internet i högsta grad. Där ser man vikten av att kunna lägga fram vetenskaplig fakta. Må så vara att siffran kanske är lite lägre än 6 miljoner, men inte fan skall man grunda det på s.k bevis som t.ex Faurisson använder sig utav.

This place is death, reincarnated.

SDU
Visningsbild
P 33 Stockholm Hjälte 2 463 inlägg
0

Svar till MachtheGreat [Gå till post]:

Det spelar ändå ingen roll om det var 1 miljon judar eller 10. Det som spelar roll är att det har hänt och det ska inte hända igen. Att skylla alla problem på en specifik målgrupp i samhället är felaktigt. Nazisterna och forskarna får forska hur mycket dom vill om förintelsen men många judar fick ändå lägga till sina liv.

Men nu ser man igen i Tyskland nazistiska partier växa fram. Denna gång heter det NPD.

Sverigedemokrat

MachtheGreat
Visningsbild
P 35 Jokkmokk Hjälte 17 740 inlägg
Trådskapare
0
Svar till SDU [Gå till post]:
I min mening är det alltid viktigt att få exakta siffror, i synnerhet då det är extremt svårt att skapa en trovärdig siffra kring dödsoffer oavsett företeelse. Att kunna revidera källor för nyvunna kunskaper är således extremt viktiga, i min värld.

Det är en principsak i just det här fallet där den akademiska världen ställs mot lurendrejeri som både försöker smutskasta och i samma veva hävda att de är av exakt samma virke.


This place is death, reincarnated.

SDU
Visningsbild
P 33 Stockholm Hjälte 2 463 inlägg
0

Svar till MachtheGreat [Gå till post]:

Det kan vara så att de allierade ville smutskasta nazisterna så mycket som möjligt genom att ge falska siffror. Men bara man vet att det dog miljoner judar så är en del av kravet uppfyllt enligt mig. Då vet man att nazisterna är onda och att man skyller samhällets problem på människor som egentlige är som vanliga människor. Fattiga och rika som alla andra.

Sverigedemokrat

Gabbsmo
Visningsbild
P 32 Uppsala Hjälte 1 879 inlägg
0
Judarna som har detta i sin historia borde veta bättre än att våldta Palestina.
MachtheGreat
Visningsbild
P 35 Jokkmokk Hjälte 17 740 inlägg
Trådskapare
0

Svar till Skjuludde [Gå till post]:

'Sen den fråga jag brinner mest för är att rentvå tyskarna för händelsen. Det var och är nazister som gjorde det. Nazister av mängder av nationaliteter. Nu säger jag inte att du angrep tyskarna på något sätt. Utan bara att jag vill rentvå dem. '

En sak som bara poppade upp i mitt huvud angående det här stycket är huruvida insatt du är i Goldhagen kontra Browning's lilla fejd på 'sistone'?

Borde ju rimligtvis vara något du engagerat dig i.

This place is death, reincarnated.


Forum » Samhälle & vetenskap » Förnekandet av Förintelsen

Ansvariga ordningsvakter:

Användare som läser i den här tråden just nu

1 utloggad

Skriv ett nytt inlägg

Hej! Innan du skriver om ett potentiellt problem så vill vi påminna dig om att du faktiskt inte är ensam. Du är inte onormal och världen kommer inte att gå under, vi lovar! Så slappna av och gilla livet i några minuter - känns det fortfarande hemskt? Skriv gärna ner dina tankar och frågor, vi älskar att hjälpa just dig!

Den här tråden är äldre än Rojks drömtjej!

Det senaste inlägget i den här tråden skrevs för över tre månader sedan. Är du säker på att du vill återuppliva diskussionen? Har du något vettigt att tillföra eller passar din fråga i en ny tråd? Onödiga återupplivningar kommer att låsas så tänk efter en extra gång!

Hjälp

Det här är en hjälpruta

Här får du korta tips och förklaringar om forumet. Välj kapitel i rullningslisten här ovanför.

Rutan uppdateras automagiskt

När du använder funktioner i forumet så visas bra tips här.


Annons
Annons
Annons
Annons