Som besökare på Hamsterpaj samtycker du till användandet av s.k. cookies för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!
Annons

Är sverigedemokraterna fascister?

Skapad av Salvator, 2014-01-20 13:36 i Politik

5 968
25 inlägg
24 poäng
Salvator
Visningsbild
Hjälte 6 051 inlägg
9
Ska man tro pollsen här på pajen så är SD det överlägset största partiet, de har nästan lika många anhängare som de övriga 7 riksdagspartierna har tillsammans. I debatten påpekas det ofta att Sverigedemokraterna bör ses och benämnas som ett fascistiskt och rasistiskt parti. Debatten här håller tyvärr ofta rätt kass nivå så jag tänkte försöka ge anti-SDarna några argument. SD själva vill dock inte kännas vid de beteckningarna utan benämner sig själva istället som socialkonservativa (eller som värdekonservativa) med en nationalistisk grundsyn. (Se SD’s principprogram.) Förhoppningsvis håller inte heller pajens alla SDare med utan kommer med konstruktiva motargument. Frågan som ska diskuteras i tråden är alltså densamma som i rubriken; är SD någon form fascister? Någon allmän debatt om invandringens för- eller nackdelar handlar alltså tråden inte om och det ska betraktas som off-topic.

Fascismen ses ofta som en specifik historiskperiod med tydliga kopplingar till Hitler och Mussolini där fascismen var en revolt mot modernismen och upplysningen. Hitlers självmord 1945 utgjorde i så fall fascismens Götterdämmerung. De partier vi ser ute i Europa idag skiljer sig från de fascistiska rörelserna under 1900-talets första halva. De har helt andra förutsättningar och därmed är det rätt ointressant när man diskuterar politisk fascism idag att hela tiden hänvisa till tidigt 1900-tal. Europas fascistiska rörelser kom att förändras under slutet av 60-talet. Därav talar vi om neofascism eller rentav post-fascism idag. Förändringen skedde under ledning av filosofen Alain de Benoist. Nu skulle Hitler och rasbiologin förkastas. Rasbiologin var omodern och ovetenskaplig, istället började man tala om kultur och invandring. Det mångkulturella samhället skulle avskaffas till frömån för det etnisk homogena, den moderna kosmopolitismen skulle förkastas och den västerländska demokratin skulle få stå tillbaka för idén om det ”organiska samhället.” Den nya fascismen presenterades också som ”den tredje vägen”, en rörelse som var vare sig höger eller vänster.

http://en.wikipedia.org/wiki/Alain_de_Benoist

I Sverige blev det Per Engdahl som lade den intellektuella grunden till den nya nationella rörelsen. 1979 skrev han i tidskriften Vägen framåt att det nu var invandrarna som var hotet mot Sverige. Tidigare hade det varit den världsomfattande judiska konspirationen. Engdahl konstaterar att rasbiologin är föråldrad och inte längre behövs. Svenskheten och nationen kan göras till grundvärde ändå. Kulturen byggd på en svensk identitet och svenska traditioner utgör kan utgöra grunden för nationen. Invandringskritik och kultur blev det centrala. Det var med inspiration från Per Engdahls text som Sven Davidsson grundade organisationen Bevara Sverige Svenskt som sedan ombildades till partiet Sverigedemokraterna. Invandringskritik och upphöjandet av den egna kulturen som centrala värden kanske känns igen än idag i ett visst parti, eller? ^^

http://sv.wikipedia.org/wiki/Per_Engdahl

Att den fascistiska rörelsen inte skulle förändras när omständigheterna förändras är lika befängt som att socialismen eller liberalismen inte skulle förändras beroende på miljön. Med en ökad globalisering, ökad integrerad västerländsk kultur med mängder av amerikanska inslag samt ökad mångkulturalism är det knappast något konstigt att rörelsen inte ser ut som på 20-30 talen. Ingen ideologi är som den var i 1900-talets början. Löfvén är knappast någon Branting, högern under Reinfeldt vill inte som Jarl Hjalmarsson ”mala sönder den demokratiska ideologin” och Jimmie Åkesson är inte någon Mussolini-gestalt. Idag omfattar man demokratin och de parlamentariska principerna. Fascismen som begrepp är dock omstridd bland forskarna. Fascismen som idélogi är också väldigt luddig och inexakt. Ultranationalismen utgör dock en kärnpelare i fascismen både idag och under 1900-talet. Den brittiska historieprofessorn Brian Griffin använder ett ”generiskt fascismbegrepp” som omfattar alla typer av fascism. Enligt Griffin är det just den extrema nationalismen som är själva kärnan i fascismen. Hans definition lyder: ”Fascism är en typ av politisk ideologi, vars mystiska kärna – i sina olika gestaltningar – är en folklig ultranationalism inriktad på nationens återfödelse.” Griffin kortar ner det hela till en definition på två ord: ”palingenetisk ultranationalism” där ordet ”palingenetisk” betyder återfödelse. Här är en valaffisch från det svenska EU-valet 2009 som anspelar på det. Gissa vilket parti den tillhör? ;)

Forum image

Just ungdomlig återfödelse och framtidstro är något av ett återkommande tema inom fascismen. Den klassiska scenen i filmen Cabaret visar det på ett bra sätt när en ung pojke sjunger "Tomorrow belongs to me".

http://www.youtube.com/watch?v=LNMVMNmrqJE

Litet sidospår om nationalismen:

Visa spoiler
Till nationalismens försvar måste man dock påpeka att det finns många olika former av nationalism. Att inte göra det vore intellektuellhet ohederligt. T.ex. skiljer marxister på förtryckta nationers/nationaliteters nationalism och förtryckarnas nationalism, t.ex. imperialistiska stater. För de förtryckta staterna/folken kan nationalismen vara ett uttryck för en kamp mot förtryck medan den i andra fall används för att motivera förtryck. Givetvis finns dessutom olika grader och former av nationalism av båda slagen och nationalismen och dess uttryck kan även förändras med tiden. Det betyder att man inte kan dra all nationalism över samma kam. Historiskt sett har exempelvis irländsk, baskisk, katalansk och kurdisk nationalism representerat förtryckta nationer/nationaliteter. Deras nationalistiska ideologier är inte heller desamma. Det ska även påpekas att Griffins definition av fascism är en borglig definition där man utgår från idélogin i sig, det vill säga vad partierna säger om sig själva i idéprogram, debatter, teorier mm. För en marxistisk analys är det rätt ointressant då marxismen utgår från den materiella verklighet som råder, det vill säga de ekonomiska, sociala, politiska och historiska orsaker och faktorer som bestämmer de fascistiska rörelsernas framväxt mm. Det är härifrån som fascismen får sin näring. Särskilt viktigt är de klassintressen som rörelserna representerar, vilka klasser och ekonomiska skikt i samhället som fascismen försöker tilltala. För de flesta borgerliga fascismforskare är sådant inte särskilt viktigt. Det blev ett litet sidospår men inom historievetenskapen och statsvetenskapen arbetar man ofta utifrån olika teorier och/eller perspektiv. Jag kommer dock utgå från den borgliga analysmodellen i texten.


I SD’s fall utgör ultranationalismen solklart grunden för partiet och det finns en kontinuitet i partiprogrammet som hänger samman med Engdahls idéer. Principprogrammet från 2005, det vill säga det programmet SD faktiskt har sitt riksdagsmandat på innehåller två viktiga principer. Den första är samhällssynen. Man avvisar idén om att staten och rättsystemet är grundat i en demokratisk överenskommelse baserat på idén om samhällskontraktet, där innehållet i kontraktet ständigt förändras och justeras. Istället lyfter man fram tanken om organiska kollektiv som nationen och familjen. I principprogrammet heter det: ”Inga konstruerade kollektiv kan helt ersätta dessa djupt rotade, ursprungliga gemenskaper”. Nationen ska bestå av en gemensam identitet, ”en hög grad av etnisk och kulturell likhet”. Nationens intressen ställs över individers och gruppers särintressen, vilket strider mot idén om den liberala demokratin. Den andra principen är den om nationalismen. Ett samhälle ska helst vara ”befolkningsmässigt homogent”. Det ska råda enhetlighet i ”språk, religion, lojalitet och ursprung”. Det ska helst bara bo svenskar i Sverige. Vem är då svensk enligt SD? SD talar som bekant om den ”öppna svenskheten”, ”svensk är den som har övervägande svensk identitet och som av sig själv och av andra svenskar uppfattas som svensk”. Oavsett det dubbla cirkelresonemanget så är det principen som gäller för vilka som klassas som svenskar enligt partiet. Människor med annat ursprung kan dock få bli medlemmar i den svenska nationen men principprogrammet betonar dock att ”i huvudsak ska svenskt medborgarskap vara ett privilegium avsett för svenskar”. Svenskar är ett folk som har bott i landet sedan urminnes tider och ”Sverige är svenskarnas land”. Som grädden på moset skriver det att ”Sverigedemokraternas ideologi är en förening av två tankeelement, sekelskiftets nationalkonservatism och delar av socialdemokratisk välfärdsideologi”. Det tänket framkommer också i SD’s principiella idé om ”folkhemmet”. Folkhemmet må idag vara förknippat med socialdemokraterna men det var faktiskt ett gammalt nationalkonservativt ord som nazisterna använde men som S under Per Albin Hansson kom att ta över. 1979 hette det ”Bevara Sverige Svenskt”, i principprogrammet från 2003/2005 – återigen, det programmet man har riksdagsmandat på – heter det; ”Låt Sverige förbli svenskt”. Kontinuiteten från fascismen och partiets begynnelse gör sig återigen påmind.

2011 tog paritet fram ett nytt principprogram. Nu ändrade man på paritets ideologi från att ha vari en blandning av ”sekelskiftets nationalkonservatism och socialdemokratins folkhemstanke” till socialkonservatism som ny ideologisk huvudbeteckning. Enbart den gamla nationalismen som vägledande ideologi var alldeles för snäv för ett parti som både sitter i riksdagen och är representerat uti landets kommuner. Ideologin behövdes breddas och fördjupas, därav tog man till sig socialkonservatismen. Det nya programmet är lite mer städat än det gamla men den ideologiska kontinuiteten lyser ändå igenom. Socialkonservatismen sammanfattar på sätt och vis det partiet har stått för hela: nationalism, värdekonservatism och en solidarisk välfärdsmodell. Det är ytterst tveksamt om det innebär något nytt egentligen. Kontinuiteten lyser igenom. Är det verkligen så storskillnad mellan nationalkonservatism och ”nationalism och värdekonservatism”? Är det verkligen särskilt storskillnad mellan det socialdemokratiska folkhemmet och ”solidarisk välfärdsmodell”? Rimligtvis bör svaret vara nej, det är främst etiketten som har ändrats medan innehållet fortfarande är detsamma. Det nya partiprogrammet gör sitt bästa för att ta fram en sammanhållande ideologi för att legitimera invandringskritiken och svenskhetens bevarande. Nytt är dock synen på svenskheten som framhäver att det är kulturen som är det viktiga i grunden för svenskheten. Det är dock, som vi såg i inledningen, inget nytt fenomen ute i Europa utan den taktiken har varit gällande ett par årtionden nu. Programmet är dock noga med att betona att denna kulturella svenska identitet har rötter tusen år tillbaka i tiden och alltid har vilat sig mot en redan existerande svenskhet. Det nya kulturella begreppet delar in medborgarna i tre grupper. Den första är de infödda svenskarna, det är alla som är födda i Sverige eller adopteras tidigt som barn. Den andra gruppen är icke-svenskar som är ”assimilerade till den svenska nationen”. Dit räknas de med utländsk bakgrund som ”talar flytande svenska, uppfattar sig som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än någon annan nation”. Den tredje gruppen är den problematiska gruppen, de är de som inte är assimilerade enligt ovannämnda princip. Det är framförallt den gruppen som kommer få sina individuella rättigheter begränsade om Sverige tar till sig SD’s nationalistiska politik. SD skriver så här i sitt senaste principprogram:

"Sverigedemokraterna skiljer på medborgarskap i den svenska staten och tillhörighet till den svenska nationen, men anser samtidigt att alla medborgare oavsett nationstillhörighet skall vara lika inför lagen och ha samma rättigheter och skyldigheter."

Om alla oavsett nationstillhörighet ska vara lika inför lagen och ha samma rättigheter är det märkligt att de vill begränsa moskébygge men inte synagoga. Uppenbarligen har inte alla grupper samma rättigheter då eftersom enbart vissa utifrån grupprättigheter ska ha rätt att bygga sina tempel.

http://www.sydsvenskan.se/malmo/vi-vill-avveckla-det-mangkulturella-malmo/

Litet sidospår om invandringen:

Visa spoiler
I det här läget är det dock viktigt att notera att motstånd mot invandring i sig inte behöver vara ett uttryck för rasism eller fascism. Man kan t.ex. vara emot invandring för att man tror att samhället inte klarar av att hantera det, ekonomiskt utan att ha det minsta något emot kineser, araber, judar, polacker eller muslimer. Socialdemokraterna har relativt nyligen gått ut med att de är beredda att begränsa arbetskraftsinvandringen. När t.ex. byggnads eller transport facken oroar sig över att östeuropéer kommer och ”tar deras jobb” behöver det inte alls röra sig om rasism. En sådan situation kan dock lätt utnyttjas av rasister och fascister. Det kan man dock mottarbeta genom fackliga avtal som hindrar företag från att lönedumpa eller på andra sätt ställa arbetare emot varandra. Det är dock en väldig storskillnad från den typen av invandringskritik och den kontinuitet av ultranationalism som genomsyrar Sverigedemokraternas historia.


SD har precis som resten av de neofascistiska partierna ute i Europa omfattat de parlamentariska principerna. Till och med Jobbik i Ungern är för dem. I stället för diktatur är det majoritetssamhällets tyranni som skall råda. Med hjälp av demokratin kan man rycka undan individuella rättigheter för vissa grupper, t.ex. vill SD förbjuda att det byggs fler moskéer om de får bestämma. Det är både en inskränkning av den individuella rätten att utöva sin religion samt den privata äganderätten. Det är en sak att på liberala grunder rikta kritik mot att staten upprätthåller och/eller främja mångkulturen. Positiv särbehandling baserat på grupprättigheter är en form av kollektivism som det går att rikta kritik mot utan att för den sakens skull inskränka på de individuella rättigheterna. Neofascismen hotar alltså inte själva det parlamentariska systemet utan grundidén om allas lika värde i en liberal demokrati.
Det finns dock vissa problem med att kalla SD för fascister. Ett av problem är att om SD är fascister finns risken att folk tänker ”jaha, är inte fascismen värre än så här?” Vad tycker du, kan man beskriva SD som ett fascistisk, nyfascistisk eller post-fascistisk parti? Eller är det helt fel att göra det? Vad lägger du själv in för värderingar i de tre begreppen?

Jag ursäktar mig på förhand att jag antagligen inte ha särskilt mycket tid att kasta mig in i en långdebatt då jag har studier, jobb och diverse andra projekt som tar för mycket tid just nu. Ska dock svara så gott jag. Annars hoppas jag på att ni andra debatterar och att någon lärde sig något nytt av att läsa det här. :)

Ursäktar som vanligt för stavfel och otydligheter på förhand. Mvh /morgontrött Salvator.

SD's principprogram:

http://www.sdarkivet.se/program.php

https://sverigedemokraterna.se/var-politik/nationen/

Är reklamen ivägen? Logga in eller registrera dig så försvinner den!

SDU
Visningsbild
P 33 Stockholm Hjälte 2 463 inlägg
-1
Det var ju en mindre bok du skrivit och ska försöka ta mig tid till att läsa igenom den under ett senare tillfälle. Men känner tyvärr att det inte är aktuellt nu.

Kan ju dock berätta att tack vare den politiska tillhörigheten till Sverigedemokraterna så upplever jag många sympatisörer till oss väldigt demokratiska av sig i både sitt tänk och handlande. Varför känns det som att många av oss Sverigedemokrater är så demokratiska av sig? Det har att göra med den politiska förföljelse vi genom åren har fått utstå och vi accepterar helt enkelt oliktänkande eftersom vi själva varit där.
Partiet som utan tvekan förespråkar demokrati mest av alla partier men har svårast att applicera det demokratiska tänket och acceptera oliktänkande inom den politiska sektorn är vänsteranhängare(Vänsterpartiet). Sen första dagen jag blev bekväm med att berätta om att jag var en aktiv Sverigedemokrat så är det bara anhängare till detta parti som faktiskt tagit till våld gentemot mig och faktiskt inte accepterat detta.

Tillägg av SDU 2014-02-24 20:57

Kan också tillägga att broschyren(som det egentligen är) du länkade från EU valet 2009 bara handlar om att vi inte vill att Bryssel ska få mer makt över Sverige än dem redan har. Vi vill få tillbaka all makt till Svenska riksdagen ochdärefter ska Bryssel inte ge sig in i svensk inhemsk politik. Delade själv ut tusentals av dessa broschyrer 2009.

Sverigedemokrat

Lastbilen
Visningsbild
Hjälte 210 inlägg
1
finns inget demokratiskt med att förespråka våld mot oskyldiga människor.

det enda relevanta jag kan se är att SD öppet förespråkar inskränkningar i vissas rättigheter baserat på etnicitet, religion, läggning etc. ofta medfödda egenskaper som människor inte ens själva kan påverka. vissa som kan ses som mer av ett val men som fortfarande är rättsvidrig grund för diskriminering.

utöver detta så agerar SD normaliserande för mer öppet extrema grupperingar som SvP och SMR. de är en del av en brun våg som sveper över europa och förskjuter idén om vad som är OK. allt under förklädnad av "bara åsikter" och att "i en demokrati måste alla idéer få samma utrymme".

det stämmer inte. eller, det beror väl på vilken syn en har på demokratin som koncept och vem den ska vara till för. upplever att det finns en naiv tilltro till "demokratiska beslut" som den absoluta moraliska vägledaren. det är skitsnack. demokrati är och förblir ett verktyg. målet måste vara att säkerställa alla människors grundläggande rättigheter och att bygga ett samhälle som är så bra som möjligt för alla.

SD motsätter sig detta och svamlar om "riktiga svenskar" och "vår nation" och att "bevara svensk kultur" för att försvara vår välfärd från "främmande element". det är skitsnack. reaktionär retorik som helt missar vad välfärdens nedmontering egentligen beror på.

Borgarstaten skiter i dig. Organisera dig och gör motstånd!

Stor
Visningsbild
P Hjälte 7 inlägg
-5

Svar till Salvator [Gå till post]:
Ska du vara ordningsvakt så ska du hålla dig neutral! Men antar att det är du som gett order om att ta in nyheter 24 också eller som de också kallas "anti-sd 24"

Paradox
Visningsbild
P 31 Göteborg Hjälte 3 850 inlägg
1

Svar till Stor [Gå till post]:
Varför ska han hålla sig neutral för att han är OV...?

Snutte.

SDU
Visningsbild
P 33 Stockholm Hjälte 2 463 inlägg
1

Svar till Stor [Gå till post]:
Han behöver inte vara neutral bara för att han är ordningsvakt. Han låter ju alla komma till tals så vad är problemet?

Sverigedemokrat

Salvator
Visningsbild
Hjälte 6 051 inlägg
Trådskapare
1

Svar till SDU [Gå till post]:

Jag hoppades faktiskt på att du skulle svara då jag tror att du är den SD'are som bäst kan bemöta det jag skrev, förutsatt att du får tid att läsa igenom allt då. Jag vet själv inte hur mycket tid jag har att lägga ner på att svara i den här tråden. Det bör dock kunna leda till en lite roligare och intressantare debatt än vanligt om det finns tid till det. :)

Att SD är demokratiska håller jag med om, jag skriver även om det i inlägget.

Att ta tillbaka Sverige från Bryssel utesluter väl inte på något sätt retoriken om ungdomlig återfödelse och framtidstro?Svar till Stor [Gå till post]:

Finns inga direktiv till oss OV's om att vara neutrala, tvärtom så uppmuntras vi att skapa trådar och delta i debatten för att skapa mer innehåll i forumet. Jag har inte med Nyheter24 att göra än någon annan medlem på pajen utan skriver om det jag känner för.

Baal
Visningsbild
P Hjälte 634 inlägg
0

Svar till Lastbilen [Gå till post]:Du tycker inte det alexander bard säger är vettigt?
SDU
Visningsbild
P 33 Stockholm Hjälte 2 463 inlägg
0
Svar till Salvator [Gå till post]:
Kan tillägga att jag inte riktigt kan återspegla Sverigedemokraternas politik till fullo då jag inte kan engagera mig politiskt längre i samma utsträckning på grund av mitt arbete. Men jag delar fortfarande som helhet samma uppfattningar som Sverigedemokraterna samt att jag också vet trots att jag delvis minskat mitt politiska engagemang mer om Sverigedemokraterna än dem flesta här på Hamsterpaj.

Ska ta mig tid till att läsa och svara på ditt inlägg senare men dock kommer inte gå in på detalj. Tid finns inte nu då jag är mycket upptagen större delen av tiden. Inte för att jag inte kan eller vill, Utan för att visa respekt och föra en vettig diskussion utan dagar till veckors avbrott.

Pratar du om broschyren och ungdomlig återfödelse rent nationellt? Dvs att vi har barn på framsidan i syfte att ge ett "dolt" budskap som kan liknas med en ny start av Sverige om vi lyckas få tillbaka makten till Sveriges Riksdag? Återfödelse? Eller hur menar du? Förklara gärna?


Tillägg av SDU 2014-02-25 00:08

EDIT: Kan ju tillägga att du är en av få jag återkommande har tagit debatten med. Dels för att du kan hålla debatten på en levande nivå och inte på en sandlådenivå som oftast präglas med personliga påhopp och andra felaktiva beskrivningar som många gör. Tex kommer med det typiska argumentet "Jag debatterar inte mad rasister" än om jag personlig inte ser mig som rasist samt likså som så många andra i min närhet inte ser mig.

Sverigedemokrat

Salvator
Visningsbild
Hjälte 6 051 inlägg
Trådskapare
0

Svar till SDU [Gå till post]:

Ämnet för tråden berör inte heller SD's politik till fullo så det gör nog inget.

Du får nog ta och läsa tråden först, tror det framgår där vad jag anspelar på med bilden. ;)


Lastbilen
Visningsbild
Hjälte 210 inlägg
0

Svar till Baal [Gå till post]:
bard är en jävla tönt som borde skickas till jupiter

Borgarstaten skiter i dig. Organisera dig och gör motstånd!

SDU
Visningsbild
P 33 Stockholm Hjälte 2 463 inlägg
0
Svar till Salvator [Gå till post]:
Får ta och göra det. Men blir nog inte inom en snar framtid tyvärr. Reser tyvärr rike runt under större delen av kommande framtid. Men annars kan du kanske ta den viktigaste frågan separat så kan jag svara på den så gott det går efter bästa förmåga.

Sverigedemokrat

Salvator
Visningsbild
Hjälte 6 051 inlägg
Trådskapare
0

Svar till SDU [Gå till post]:

Hmm, det kanske blir lite omfattande men du kanske kan svara på frågorna på slutet utifrån din egen syn och kunskaper? Då kan vi få en fin komparation som säkert kan vara till nytta i utbildningssyfte.
Frågorna är: "Vad tycker du, kan man beskriva SD som ett fascistisk, nyfascistisk eller post-fascistisk parti? Eller är det helt fel att göra det? Vad lägger du själv in för värderingar i de tre begreppen? "

SDU
Visningsbild
P 33 Stockholm Hjälte 2 463 inlägg
0

Svar till Salvator [Gå till post]:
Sverigedemokraterna kan inte ses som ett fascistiskt parti eftersom själva grundidén för en fascistiskt ideologi är att "individen är underställd statens behov" samt att man inom den fascistiska rörelsen ser våld som ett verktyg för att uppnå sina egna politiska mål. Meningsmotståndare kan alltså mötas med våld för att själv kunna föra fram sina egna åsikter samtidigt som man kan tysta ned meningsmotståndarens åsikter och chanser att påverka samhället. Sedan har vi den största skiljeväggen kvar också som tydligt markerar att Sverigedemokraterna inte har någon likhet med fascismen alls och det är nämligen demokratifrågan. Vi är för det demokratiska samhället eftersom vi anser det bidra till en positiv utveckling i dagens moderna samhälle.

Men att som meningsmotståndare alltid dra upp samma kort vad gäller Sverigedemokraternas motstånd till Moskébyggen förstår jag inte. Man har så ofta förklarat hur det ligger till så att snart kan man nästan kalla svaret en ramsa som man kan utantill. Vi ser till varje nations unika identitet. Vi är motståndare till en värld där mångkulturen härskar som eftersom det dödar varje nations identitet och historia. Det blir en grå och tråkig värld där varje nation ser likadan ut. Vi tycker det är något fint och fascinerande hur varje nation har sin historia och kultur och att det är något som är värt att hålla liv i. Jag som svensk vill inte uppleva likheter med Sverige om jag skulle åka till Japan för att nämna ett exempel. När jag reser vill jag lämna Sverige och uppleva deras egna kulturer och lämna Sveriges kultur hemma. Dock så skall varje nations kultur kunna utvecklas och dör en kultur ut så gör den det. Men att ersätta den är fel.


Sverigedemokrat

Baal
Visningsbild
P Hjälte 634 inlägg
0

Svar till Lastbilen [Gå till post]:


Ja kamrat när vi väl får in vårt parti så ska vi tysta de andra.. De var ju emot oss förut!
Voltaire
Visningsbild
Hjälte 17 inlägg
1

Svar till Salvator [Gå till post]:
Fascism är, som du själv säger, luddigt. Vad det exakt är finns inte riktigt. Nationalismen skulle väl dock alla säga är en del av fascismen, men även totalitarism. SD står inte för totalitarism. De är ändå ett demokratiskt valt parti som hittills kämpat sin kamp på ett demokratiskt sätt.

Sedan kan man diskutera ny-fascismen, men jag skulle fortfarande säga att man måste vara mer totalitaristisk för att vara ny-fascist än vad hittills demokratiska SD är. Eller vad anser du?

Salvator
Visningsbild
Hjälte 6 051 inlägg
Trådskapare
0

Svar till Voltaire [Gå till post]:

Jag tycker jag att det framgår av min text hur man bör se på demokratin inom nyfascismen.
Svar till SDU [Gå till post]:

Men att som meningsmotståndare alltid dra upp samma kort vad gäller Sverigedemokraternas motstånd till Moskébyggen förstår jag inte.

Det framgår i texten varför det är viktigt att göra det. Att ni "till varje nations unika identitet. Vi är motståndare till en värld där mångkulturen härskar som eftersom det dödar varje nations identitet och historia" bekräftar att arvet från Per Engdahl är levande i partiet.

Jeans
Visningsbild
P 30 Hägersten Hjälte 544 inlägg
0
Jag tror inte att dom är mer fascister än demagoger.

"Så du blev kränkt av några invandrare, herr Vitman? Visste du att dom tar våra jobb och våldtar våra kvinnor också? Alla andra partier vill utrota Svenskar som dig och ge landet till muslimer, men inte SD serru! SD 2014"

Dålig status

SDU
Visningsbild
P 33 Stockholm Hjälte 2 463 inlägg
0

Svar till Salvator [Gå till post]:
Klart det finns saker kvar i partiet sen Per Engdahl. Inte så att vi gjort en total omvändning i vår politiska övertygelse. Det är precis samma med varje svenskt riksdagsparti och mer eller mindre alla riksdagspartier har mer eller mindre sin egen "mörka" historia.

Sverigedemokrat


Forum » Samhälle & vetenskap » Politik » Är sverigedemokraterna fascister? 

Ansvariga ordningsvakter: RoadGunner

Användare som läser i den här tråden just nu

1 utloggad

Skriv ett nytt inlägg

Hej! Innan du skriver om ett potentiellt problem så vill vi påminna dig om att du faktiskt inte är ensam. Du är inte onormal och världen kommer inte att gå under, vi lovar! Så slappna av och gilla livet i några minuter - känns det fortfarande hemskt? Skriv gärna ner dina tankar och frågor, vi älskar att hjälpa just dig!

Den här tråden är äldre än Rojks drömtjej!

Det senaste inlägget i den här tråden skrevs för över tre månader sedan. Är du säker på att du vill återuppliva diskussionen? Har du något vettigt att tillföra eller passar din fråga i en ny tråd? Onödiga återupplivningar kommer att låsas så tänk efter en extra gång!

Hjälp

Det här är en hjälpruta

Här får du korta tips och förklaringar om forumet. Välj kapitel i rullningslisten här ovanför.

Rutan uppdateras automagiskt

När du använder funktioner i forumet så visas bra tips här.


Annons
Annons
Annons
Annons