Som besökare på Hamsterpaj samtycker du till användandet av s.k. cookies för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!
Annons

Sekt??

Skapad av Feliciaa, 2013-04-22 18:10 i Livsåskådningar

4 342
35 inlägg
0 poäng
Feliciaa
Visningsbild
F 25 Kändis 48 inlägg
0
Hej!


Jag ska skriva om en valfri sekt men jag hittar ingen bra information om någon, det finns så lite!!

Förslag och gärna en link till en sida(helst deras sida) där man kan hitta bra fakta!?

=D

Tillägg av Feliciaa 2013-04-22 18:32

Och just de, måste vara svensk! :)

(Får inte vara Hare Krishna)

@

Är reklamen ivägen? Logga in eller registrera dig så försvinner den!

uZeus
Visningsbild
P 24 Legend 764 inlägg
2


Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn!

Jag är en sån där hemsk person som hatar jordgubbar och barnaskratt.

Roald
Visningsbild
P 32 Eskilstuna Hjälte 2 292 inlägg
0
Svar till Feliciaa [Gå till post]:
Jag föreslår kristendomen, med motiveringen att en sekt i praktiken bara är en religion som inte vunnit allmän acceptans. Således är alla sekter religioner, och alla religioner i någon mån sekter.

Vill du ha några goda skratt finns ju Raelianerna.

Yo momma so fat, she broke the family tree.

Trollman
Visningsbild
P 25 Kändis 401 inlägg
0

Svar till Feliciaa [Gå till post]:
http://one-evil.org/content/home.html

om inte länken fuknar prova http://www.one-evil.org
(kan vara blockad för länkar)


Bakom varje man döljer det sig en Status xD

GodMorgon
Visningsbild
P Legend 292 inlägg
2
Hare Krishna
Murrig
Visningsbild
F Kändis 1 695 inlägg
1

Svar till Roald [Gå till post]:
Finns väl dock ytterliggare vissa skiljaktigheter i definitionerna av religion och sekt.

Inom en sekt har man ju betydligt högre murar mellan sektmedlemmar och omvärlden, man måste vara aktivt engagerad för medlemskap och man riskerar att kunna uteslutas. Det ska finnas en svartvit bild om vad som är rätt och fel samt föreställningen om att alla i gruppen är "äkta" och har kunskap om sanningen och renhet vilket ofta innebär att en sekt vill motarbeta omvärlden eller bara allmänt föraktar och undviker och isolerar sig från den.

Kristendomen har varit en sekt, men att argumentera för att den är den kräver så stora generaliseringar och undantag att en fotbollsklubb hade framståt som lika sektliknande som Ku Klux Klan enligt en sådan definition.

What doesn't kill you fucks you up mentally.

december2012
Visningsbild
Legend 848 inlägg
-4

Svar till Feliciaa [Gå till post]:
Gott och blandat:

Sekt kommer från latinets sectus, som betyder "att skära ut" eller "avdela".
”sekt”. Grek.: hairẹseōs; lat.: sẹctae.
”En sekterisk (kättersk, heretisk) människa”. Grek.: hairetikọn ạnthrōpon; lat.: herẹticum họminem.
Apg 24:14

"Men jag erkänner att jag följer Vägen, som de kallar för en sekt, och att jag på det sättet tjänar våra fäders Gud" (Bibel2000)

Somliga definierar en 'sekt` som en grupp som har brutit sig ur någon etablerad religion. Andra tillämpar uttrycket på en grupp som följer en särskild mänsklig ledare eller lärare. Uttrycket användes vanligen på ett nedsättande sätt.
De har infört tron om själens odödlighet som grundvalen för fortsatt liv är inte hämtad från Bibeln; den har rötter i det forntida Babylon.

Jehovas vittnen är inte en utlöpare från någon kyrka, utan bland dem finns människor från alla samhällsklasser och många olika religioner. De ser inte upp till någon människa, utan till Jesus Kristus som sin ledare.
Jehovas vittnen håller sig strikt till Bibeln. Deras tillbedjan är ett levnadssätt, inte rituella handlingar. De följer ingen människa och isolerar sig inte heller från det övriga samhället. De lever och verkar mitt ibland andra människor.


De har tagit bort den sanne Gudens namn.

De har infört treenighetsläran som är O-skriftenlig. at i det Jesus predikade var Guds Kungarike, och han sände ut sina lärjungar för att de personligen skulle tala med andra om det: men dagens kyrkor talar sällan om detta kungarike, och deras medlemmar utför inte arbetet med att predika "dessa goda nyheter om kungariket". (Matteus 24;14 5)
Jesus sade att hans sanna efterföljare lätt kunde kännas igen på deras självuppoffrande
kärlek till varandra. Stämmer detta in på kristenhetens religioner, när nationerna går ut i krig?

Bibeln säger att Kristi lärjungar inte skulle vara någon del av världen,
och den varnar och säger att vemhelst som vill vara världens vän gör sig till
Guds fiende; men kristenhetens kyrkor och deras medlemmar är djupt engagerade
i nationernas politiska angelägenheter, Jah 4:4) Kan man då, med tanke på allt
detta, ärligt säga att de verkligen håller sig till Bibeln.

Jakob 4:4
"Äktenskapsbryterskor, vet ni inte att vänskapen, vet ni inte att vänskapen med världen är fiendskap med Gud. Därför, vemhelst som vill vara världens vän gör sig till Guds fiende.

Apg 24:5
”Vi har nämligen funnit att den här mannen är en pest och eggar till omstörtande verksamhet bland alla judarna på hela den bebodda jorden och är anförare”
Joh 19:19
” Pilatus skrev också en överskrift och satte den på tortyrpålen. Det stod skrivet: ”Jesus”

Apg 2:22.
” Ni män av Israel, hör dessa ord: Jesus, nasarén, en man som av Gud blev offentligt visad för er genom kraftgärningar och under och tecken, som Gud genom honom utförde mitt ibland er”
Bonniers stora lexikon
sekt [av latin secta, anhängarskara, av sequi, följa], en grupp personer med avvikande åsikter i religiösa, politiska eller kulturella frågor. Ofta betecknar sekt en religiös sammanslutning som hävdar avvikande uppfattning i tros- och lärofrågor och har avskilt sig från ett dominerande eller officiellt trossamfund. Sektens ändamål kan vara att frälsa medmänniskorna, förbereda dem på världens undergång, visa på vägar till hälsa och lycka, arbeta för social förändring eller skapa alternativa samhällen. Den har vanligen ett begränsat antal medlemmar och en karismatisk ledare. Sektbildning förekommer i flera religioner, men den har varit särskilt vanlig inom den protestantiska kristendomen. Det finns också icke-kristna sekter, som utgår från religionsfilosofiska system som buddhism eller indiska fromhetsriktningar, och mer fantasifulla, ofta kommersiellt betonade amerikanska samfund (Moon-sekten m.fl.). Det förekommer också att organisationer som sysslar med ledarskapsutbildning, personlighetsutveckling, humanitär verksamhet, politik m.m. har sektliknande drag.
I vissa sekter tillämpas en långt driven underkastelse under ledare och trossatser. I extrema fall förekommer kollektiva mord och/eller självmord (i Jonestown i Guyana 1978 förgiftades 912 människor, i Waco i Texas 1994 innebrändes 86 män, kvinnor och barn, och vid domedagssekten Aum Shinri Kyos gasattentat i Tokyos tunnelbana 1995 dog 12 och skadades 5 000). Strikt isolering gentemot omvärlden är vanlig; avhopp bestraffas hårt. Jagsvaga individer lockas till sekterna med psykologiskt raffinerade metoder. De erbjuds delaktighet i en unik gemenskap och skydd mot en syndig och hotfull omvärld. Mer direkta former av hjärntvätt används också i syfte att vinna ’’mind control’’ (totalt inflytande över anhängarens tänkande och känsloliv). Man utnyttjar individens sårbara punkter och skapar fobier och beroendeförhållanden. Avhoppare från extrema sekter behöver inte sällan en längre tids behandling, s.k. avprogrammering, för att frigöra sig. Besvär som ångest, hallucinationer och självmordstankar är inte ovanliga.NE:s webbupplaga:

SEKT

sekt (lat. se´cta 'följe', 'anhang', 'sekt', av se´quor 'följa'), religiös grupp som markant
avviker från den eller de religiösa huvudlinjerna i ett samhälle. Termen används även för
att beteckna (mindre) politiska ytterlighetsgrupper o.d. Begreppet definierades närmare i
Max Webers och Ernst Troeltschs religionssociologiska arbeten. Weber ställde sekten
som typ mot kyrkan som typ och framhöll att sekten har personligen omvända
anhängare, medan kyrkan har medlemmar som fötts in i den. Troeltsch pekade på att
sekten ställer stora krav på anhängarna, att den inte gör anspråk på att omfatta mer än
en minoritet och därmed har en elitistisk framtoning, att den ofta företräder ett
jämlikhetsideal (bland de utvalda) och att grundaren eller ledaren bygger sin auktoritet
på personliga egenskaper.
Gemensamt för sekten och den rena kyrkotypen är att båda
anser sig företräda en absolut religiös sanning. Bryan Wilson delar upp sekterna i olika
typer: omvändelsesekter (inriktade på att "frälsa" så många som möjligt, t.ex. den tidiga
pingströrelsen), adventistiska sekter (inriktade på att världen står inför sin undergång,
t.ex. Jehovas vittnen), inåtvända sekter (som söker leva isolerat från världen, t.ex.
Plymouthbröderna) och gnostiska sekter (som menar sig besitta kunskap om nya vägar
att uppnå hälsa och framgång, t.ex. Kristen Vetenskap). Wilson har senare demonstrerat
hur olika grupper som betecknas som sekter kan vara. Vissa nya religiösa rörelser kan
religionssociologiskt betraktas som sekter. Jfr nyreligiösa rörelser samt kult (2).

Sekt kommer från latinets sectus, som betyder "att skära ut" eller "avdela".


Kristendomen – en sekt
Omkring år 30 efter vår tidräknings början blev kristendomen som brutit sig ut från judendomen betraktad som en villfarande judisk sekt.

Aposteln Paulus blev fängslad, anklagad för att han var anhängare till Jesus från Nasaret och för att han propagerade för en ny sekt.Detta sa man om Paulus åt landshövdingen Felix:
Vi har nämligen funnit att den här mannen är en pestböld och ställer till oroligheter bland alla judar runt om i världen, och att han är ledare för nasaréernas sekt.
Apostlagärningarna 24:5

Paulus sade åt Felix i sitt försvarstal:
”Men det bekänner jag för dig att jag enligt ’den vägen’ som de kallar för en sekt, tjänar mina fäders Gud på det sättet att jag tror på allt som är skrivet i lagen och hos profeterna.”
Apostlagärningarna 24:14

När Paulus kom till Rom ville judarna där veta vad han hade att berätta om den kristna läran och de sa:
”Men vi vill gärna höra vad du tänker. Ty den här sekten blir motsagd överallt, det vet vi.”
Apostlagärningarna 28:22


Ordet "sekt" har fått en nedsättande betydelse
Termen "sekt" är ursprungligen latin ("secta") och betyder egentligen "parti". Egentligen betecknar det religiös inriktning.
Men ordet har fått en negativ klang och har idag blivit ett ord man använder om man vill peka ut något som mystiskt och främmande, något som man vill misstänkliggöra.

När Gud sänt väckelser
Den allra första bilden är missvisande, ett kors. Jehovas vittnen använder inte kors i sin religion, de använder inga bildrepresentationer över huvud taget. Redan de allra första kristna kallades för en sekt, det har jag faktiskt läst i bibeln, alltså, Paulus och Petrus och dom. Och domedagen då, till och med miljöpartiet de gröna talar om att om det inte blir bättring, så blir det en domedag. Är det något konstigt med det? Om mänskligheten inte sköter sig, så blir det ett slut på ett eller annat sätt på människorna själva.


sekt av sectus - en (utbrytar-)gruppering från en originalkyrka.

(destruktiv) sekt i modern mening - en rörelse som använder sig av tankekontroll eller regelrätt hjärntvätt för att komma i kontroll över människor, och utnyttja dessa på ett sätt som missgynnar dessa, skapar svåra psykiska problem, till fördel för en liten "elit" inom rörelsen. En "sekt", i modern mening, behöver inte vara religiös, utan kan vara ideologisk (maoisterna, KFML, i Sverige), eller av annat "utbildande" slag (EST/Landmark Education)."Om Gud inte finns är allt tillåtet" - Fjodor Dostojevskij

Tildha1
Visningsbild
F 25 Legend 25 inlägg
0

Svar till Feliciaa [Gå till post]:
Du kan skriva om Familjen (f.d. Guds barn), Folkets tempel (tror jag kan vara svenskt), Jehovas vittnen, Knutby församling, Livets Ord kanske scientologerna de finns ju i Sverige också.

Mendetärbaraminåsikt

Feliciaa
Visningsbild
F 25 Kändis 48 inlägg
Trådskapare
0

Svar till Tildha1 [Gå till post]:
tack :)

@

spiderpig97
Visningsbild
P 22 Hjälte 817 inlägg
0

Svar till Feliciaa [Gå till post]:
Jehovas Vittnen, min familj var med i dem ett tag men de är hur korkade som helst, har du någon fråga så är det bara att fråga :)

Sram te bilo

Feliciaa
Visningsbild
F 25 Kändis 48 inlägg
Trådskapare
0

detta är ju lite saker som kännetecknar en sekt:
- Karismatisk ledare
- Auktoritär struktur
- Klara och strikta regler
- Tydliga och enkla svar på svåra livsfrågor
- Social gemenskap/kontroll
- Livsmål och mening med livet
- Höjd självtillit/utvaldhet
- Klar bild av ”fienden”, ofta det omgivande samhället. En kontrast ökar sammanhållningen och skapar en hotbild.

Någon som vet vilka av detta som Jehovas vittnen uppfyller? =)@

Panda
Visningsbild
P Rönninge Hjälte 3 815 inlägg
-1
Charles Manson, eller de där som brände sig inne är rätt kul o läsa om c:


Svar till Feliciaa [Gå till post]:
För övrigt. "Det finns så lite"
Nej, du googlar för lite.
Du hänger inte med på lektionerna.

Hatar allt.

9304
Visningsbild
P 26 Hjälte 873 inlägg
0

Svar till Feliciaa [Gå till post]:
The church of the flying spaghetti monster
http://www.venganza.org/
Feliciaa
Visningsbild
F 25 Kändis 48 inlägg
Trådskapare
0

Svar till spiderpig97 [Gå till post]:
detta är ju lite saker som kännetecknar en sekt:
- Karismatisk ledare
- Auktoritär struktur
- Klara och strikta regler
- Tydliga och enkla svar på svåra livsfrågor
- Social gemenskap/kontroll
- Livsmål och mening med livet
- Höjd självtillit/utvaldhet
- Klar bild av ”fienden”, ofta det omgivande samhället. En kontrast ökar sammanhållningen och skapar en hotbild.

Någon som vet vilka av detta som Jehovas vittnen uppfyller? =)

@

spiderpig97
Visningsbild
P 22 Hjälte 817 inlägg
0

Svar till Feliciaa [Gå till post]:
Egentligen så stämmer alla de där punkterna in på Jehovas Vittnen, förutom att de inte har en ledare. Men de har personer de vänder sig mot om något skulle hända och de kallas äldstebröder. Självtillit visar de bara när de sprider budskapet om Jehova, för att visa att de är lite av det bättre slaget för att locka anhängare. I deras böner så visar dem sig svaga inför Jehova och ber om förlåtelse för de dem har gjort osv osv osv.

Sram te bilo

Feliciaa
Visningsbild
F 25 Kändis 48 inlägg
Trådskapare
0

Svar till spiderpig97 [Gå till post]:
tack tack! ;D

@

Feliciaa
Visningsbild
F 25 Kändis 48 inlägg
Trådskapare
0
Hur ser JV på evolutions teorin då?

@

TheAsker
Visningsbild
1346 Kändis 2 332 inlägg
0
Någon nämnde ju Scientologin över, men jag kan understryka den lite. Det står väldigt mycket om den på nätet, och är en enkel sekt att skriva om. Du känner kanske till den då skådisar som Tom Cruise är med i den.

Skapade ett Hamsterpaj-spel: http://www.hamsterpaj.net/entertain/onlinespel/meetnpet-hamstern-3

spiderpig97
Visningsbild
P 22 Hjälte 817 inlägg
0

Svar till Feliciaa [Gå till post]:
Allting skapades av Jehova, evolutionen finns inte för dem.

Sram te bilo

Feliciaa
Visningsbild
F 25 Kändis 48 inlägg
Trådskapare
0
finns det några svårigheter för JV idagens svenska samhället?

@

december2012
Visningsbild
Legend 848 inlägg
0

Svar till Feliciaa [Gå till post]:
Inte än

"Om Gud inte finns är allt tillåtet" - Fjodor Dostojevskij

spiderpig97
Visningsbild
P 22 Hjälte 817 inlägg
0

Svar till Feliciaa [Gå till post]:
Det har alltid varit svårt för Jehovas Vittnen att bli uppskattade eftersom att det har varit mycket pedofil rykten kring dem

Sram te bilo

Murrig
Visningsbild
F Kändis 1 695 inlägg
0

Svar till Feliciaa [Gå till post]:
Skolan har väl varit ett problem.
Barn måste gå i skolan, JV vill inte att deras barn ska ta del av den djävulsinspirerade information man propagerar med i dagens skola.

Fast det är kanske bara något jag hört...

Grejen med JV är att de funnits så pass länge och blivit så pass stora att de börjar skingras. Det är inte lika hårt hållna som det var förut och när man växer över tid och rum i storlek så blir det svårt att vidhålla den här extrema övertygelsen.

Det finns ju en anledning till att de flesta sammanslutningar vi kallar sekter idag är skapade de senaste 100åren i de flesta fall.

What doesn't kill you fucks you up mentally.

december2012
Visningsbild
Legend 848 inlägg
0

Svar till spiderpig97 [Gå till post]:
Räkan upp vika som begått pedofili.

"Om Gud inte finns är allt tillåtet" - Fjodor Dostojevskij

spiderpig97
Visningsbild
P 22 Hjälte 817 inlägg
0

Svar till december2012 [Gå till post]:
Var till och med ett kalla fakta program eller uppdrag granskning om dem, tro mig. Jag vet.

Sram te bilo

Jokk
Visningsbild
26 Hjälte 9 867 inlägg
0

Svar till Feliciaa [Gå till post]:
Livets Ord!

flizan

december2012
Visningsbild
Legend 848 inlägg
0

Svar till spiderpig97 [Gå till post]:
Jag vet bättre!!!

Infört i t ex expressen den 4/5 2003 sid 21.
Jehovas vittnens svar
på anklagelserna i programmet "Uppdrag granskning"
I ett avsnitt av TV-programmet "Uppdrag granskning" den 8 april 2003 anklagades Jehovas vittnen felaktigt för att "skydda pedofiler".
Programmet beskrev bland annat ett specifikt fall där huvudpersonen,
en 26-årig man, beklagligt nog utsattes för sexuella övergrepp i sin barndom. Det framställdes som om det skulle gälla ett fall av pedofili, dvs. en vuxen persons sexuella övergrepp mot barn. Detta inslag var, liksom andra uppgifter i programmet, både vilseledande och osakligt, av bland annat följande skäl:


FAKTA Båda inblandade var barn (omkring 8 respektive 4 år) när de sexuella handlingarna mellan dem tog sin början, omkring 1980, och de var båda fortfarande minderåriga (14 respektive 10 år) när handlingarna upphörde 1987.
FAKTA De sexuella handlingarna mellan pojkarna började omkring
fem år innan någon av deras föräldrar blev Jehovas vittnen. Handlingarna upphörde helt innan någon av pojkarna själv blev medlem, hösten 1988 respektive våren 1991.
FAKTA År 1996, då pojkarna och deras föräldrar varit Jehovas vittnen några år, blev församlingens äldste informerade om sexuella handlingar som ägt rum i det förflutna. Men familjerna beslöt att inte anmäla saken, vare sig till socialnämnden eller rättsvårdande myndigheter. De äldste respekterade de inblandades önskan.
FAKTA Den äldre av pojkarna har aldrig tjänat som äldste eller resande tillsyningsman i någon av trossamfundets församlingar.TV-TITTARE SOM SÄTTER värde på rättvisa och ärlighet hade uppskattat att få del av denna betydelsefulla information. Vi är bestörta över att de som producerar "Uppdrag granskning" utelämnade dessa och andra fakta. Våra medlemmar och sympatisörer känner sig djupt kränkta över att man på grund av detta försöker förknippa Jehovas vittnen med sexuella övergrepp på barn. Vi kommer därför att vidta de rättsliga åtgärder som blir nödvändiga.
Våra riktlinjer när det gäller sexuella övergrepp mot barn är välgrundade och har stöd i Bibeln. En person med ansvarsställning i en av Jehovas vittnens församlingar som bevisas skyldig till sexuella övergrepp mot barn skils från sin uppgift. (1 Timoteus 3:1,2)
Alla Jehovas vittnen förväntas leva upp till de krav som Bibeln ställer, nämligen att vara rena i fysiskt, mentalt, moraliskt och andligt avseende.
2 Korintierna 7:1; Efesierna 4:17 – 19; 1 Tessalonikerna 2:4

Svensk lagstiftning kräver inte att präster eller tjänare i ett trossamfund anmäler sexuella övergrepp mot barn.
Vårt trossamfund har emellertid alltid erkänt att offret, offrets familj eller närstående ansvariga vuxna - eller vemhelst som känner till ett fall av övergrepp har oinskränkt rättighet att anmäla detta..

Jehovas vittnen avskyr sexuella övergrepp mot barn. Vi älskar våra barn. Att barnen är trygga och skyddas är av stor betydelse för oss. Vi tar detta på största allvar.
"Om Gud inte finns är allt tillåtet" - Fjodor Dostojevskij

Lobax
Visningsbild
P 25 Kista Hjälte 5 448 inlägg
0
Svar till Feliciaa [Gå till post]:
UFO-sekter är ju alltid skoj, med Raẽlismen och Scientologin som gränsar till att få religionsstatus. De små sekterna är dock alltid roligast, för de är fortfarande harmlöst små.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_UFO_religions

TonySoprano
Visningsbild
P 21 Legend 26 inlägg
0
Livets Ord är ingen sekt. De var en sekt för 10 år sedan kanske. Det är bara okunniga som säger det. har kontakt med 2-3 personer där som inte har något att klaga på, Trosrörelsen får flest frälsta i världen.
december2012
Visningsbild
Legend 848 inlägg
0

Svar till spiderpig97 [Gå till post]:
Sanningen är alltid illa hörd, Jesus mördade de!

"Om Gud inte finns är allt tillåtet" - Fjodor Dostojevskij


Forum » Samhälle & vetenskap » Livsåskådningar » Sekt??

Ansvariga ordningsvakter:

Användare som läser i den här tråden just nu

1 utloggad

Skriv ett nytt inlägg

Hej! Innan du skriver om ett potentiellt problem så vill vi påminna dig om att du faktiskt inte är ensam. Du är inte onormal och världen kommer inte att gå under, vi lovar! Så slappna av och gilla livet i några minuter - känns det fortfarande hemskt? Skriv gärna ner dina tankar och frågor, vi älskar att hjälpa just dig!

Den här tråden är äldre än Rojks drömtjej!

Det senaste inlägget i den här tråden skrevs för över tre månader sedan. Är du säker på att du vill återuppliva diskussionen? Har du något vettigt att tillföra eller passar din fråga i en ny tråd? Onödiga återupplivningar kommer att låsas så tänk efter en extra gång!

Hjälp

Det här är en hjälpruta

Här får du korta tips och förklaringar om forumet. Välj kapitel i rullningslisten här ovanför.

Rutan uppdateras automagiskt

När du använder funktioner i forumet så visas bra tips här.


Annons
Annons
Annons
Annons