Som besökare på Hamsterpaj samtycker du till användandet av s.k. cookies för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

Könssjukdomar, en lista.

Skapad av rhythmbandit, 2008-07-11 00:22 i Sex & Sinne

101 094
48 inlägg
16 poäng
Sex och blandat
rhythmbandit
Visningsbild
F 31 Stockholm First Lady 4 305 inlägg
18
Könssjukdomar - a love story.

Här är en snygg liten lista med utbredning, symptom, risker och behandling. Omfattar de vanligaste könssjukdomarna.
(Kondylom, klamydia, HIV, herpes, gonorré, mycoplasma genitalium och syfilis)

Detta kan inte sägas för många gånger; om du är orolig för att du har fått någon könssjukdom eller om det kliar som satan eller om du bara vill kolla läget med din fitta/kuk, gå till ungdomsmottagningen så hjälper dom dig.


Text kopierad från http://www.orebroll.se/

Kondylom
Utbredning: De flesta som är smittade får inga synliga kondylom. Har man haft oskyddat samlag med fler än två partners är risken mer än 50% att man kommit kontakt med kondylomvirus!

Symptom: Synliga oftast flikiga könsvårtor, som är ljusrosa eller hudfärgade på och omkring könsorganen och/eller ändtarmsöppningen (anus). Man kan också ha platta kondylom, som är mycket svåra att upptäcka. Dessa kan ibland ge besvär med sprickor, rodnad och samlagssmärta. Kvinnan kan ha vårtor i slidan och på livmodertappen, som är svåra att upptäcka. Mannen kan ha kondylom i urinrörsmynningen.

Risker: Vissa kondylomvirus kan hos kvinnor ge cellförändringar på livmodertappen. Man brukar därför ibland ta cytologiprov (cellprov) när man har kondylom.

Alla kvinnor blir kallade för cellprovskontroll hos barnmorskan på vårdcentralen vart tredje år från det år man fyller 23 år (se nedan). Tyvärr uteblir många, speciellt yngre kvinnor, från dessa kontroller. Provet är mycket enkelt och helt smärtfritt att ta. De kondylomvirus som är farligast och oftast ger cellförändringar och på sikt livmoderhalscancer brukar inte visa sig som synliga kondylom och ger alltså inga symptom. Därför är det extra viktigt att alla kvinnor som har haft sexuellt umgänge går på dessa kontroller.

Behandling: Det finns ingen bot mot virussmittan, men många olika bra metoder att behandla könsvårtorna med. Kroppens immunförsvar kommer att bekämpa viruset efter några år. Oftast har kondylomen försvunnit inom 6-9 månader, om man fått behandling. Enstaka nya kondylom brukar komma under denna tid. Podofyllotoxin-lösning (Wartec) kan penslas på under tre dagar morgon och kväll. På STD-mottagningen brukar vi oftast frysbehandla kondylomen med flytande kväve eller ibland bränna bort kondylomen. Platta kondylom brukar man inte behandla eftersom de sällan ger besvär och dessutom inte försvinner lika lätt med behandling.

Ingen behandling får var värre än åkomman!

Wartec finns också som kräm. Sedan 1999 finns det en annan kräm mot kondylom som ibland kan fungera mycket bra (Aldara). Bland annat p.g.a. priset, 1430 kr för 8 veckors behandling, är den inte en första hands behandling av kondylom.

Klamydia
Utbredning: Klamydia är fortfarande den vanligaste bakteriella sexuellt överförda sjukdomen i Sverige. Mellan 1989 och 1995 minskade antalet diagnostiserade fall, men sedan 1996 har antalet klamydiafall ökat och var drygt 33 000 i Sverige 2005. I Örebro län har vi sett en ökning sedan 1998. 2005 hade vi 920 fall av klamydia i Örebro län. Man vet inte orsaken till ökningen, men eftersom ökningen nu varit 10 -15 % årligen i Sverige i över 5 år måste den i första hand bero på förändrat beteende. Troligen skyddar man sig inte med kondom lika ofta vid samlag med ny partner som tidigare. Eftersom klamydia oftast inte ger några besvär kan den snabbt spridas om man inte använder kondom vid samlag. Det är viktigt att testa sig när man haft oskyddat samlag med ny partner!

Symptom: Klamydiainfektionen som alltid är smittsam kan yttra sig på följande sätt:

1. Bakterierna förökar sig snabbt och ger besvär med flytning från urinrörsynningen och/eller slidan och sveda när man kissar. Symptomen kommer 1-3 veckor efter smittotillfället.

2. Bakterierna förökar sig snabbt, men ger ändå endast inga eller obetydliga besvär.

3. Bakterierna förökar sig långsamt, ligger vilande i cellerna, ibland i många år. Man har inga besvär. Ibland händer att de förökar sig snabbare och då ger besvär.

Över hälften av de män, som visar sig ha klamydia har inga symptom och bland kvinnor har över 75% inga besvär!

Risker: Obehandlad klamydiainfektion hos kvinnor kan ge en äggledarinfektion (ofta utan symptom), som i sin tur kan leda till sterilitet eller utomkvedshavandeskap (det befruktade ägget växer fast i äggledaren istället för livmodern). Män kan få en bitestikelinfektion. Både män och kvinnor kan få ledbesvär och en ögoninfektion.

Behandling: Antibiotika i 7 - 10 dagar. Ibland ges ett antibiotikum som engångsdos. Efterkontroll görs alltid efter 4 veckor. Klamydia ingår sedan 1988 i Smittskyddslagen.

HIV
Utbredning: WHO uppskattar att mer än 60 miljoner människor infekterats. 70% av den globala epidemin finns i Afrika söder om Sahara. I Indien, Sydostasien och Kina sker en explosiv ökning för närvarande. Sverige har en relativt låg smittspridning och cirka 400 nya fall rapporteras per år.

Symptom: Hos knappt hälften av alla smittade med HIV-1 uppträder efter 2-3 veckor en akut HIV-infektion med influensaliknande symptom som halsont, feber och ibland hudutslag. För övrigt går sjukdomen utan symptom tills immunförsvaret försvagats så pass att smittoämnen som hos friska individer är helt harmlösa leder till svåra infektioner, ex svamp (candida) och olika herpesvirus. Detta kan ta över 10 år och sjukdomen har då övergått till AIDS (Acquired Immuno Defiency Syndrome).

Behandling: Kombinationsbehandling med tre ibland fyra olika virusmedel har inneburit att även AIDS-sjukas tillstånd förbättras drastiskt och överlevnadstiden förlängts betydligt.

Undersökningar med vaccin pågår men man tror att det kommer dröja flera år innan ett sådant finns tillgängligt på marknaden.

De flesta personer i Sverige med HIV-infektion kontrolleras på infektionskliniker.

Herpes
Utbredning: Vanlig! Några säkra siffror på antalet smittade med underlivsherpes finns inte. Vissa undersökningar har visat att ända upp till 25% av dem som fyllt 30 år är bärare av herpes simplex virus 2. Många har blivit smittade dvs. blivit virusbärare utan att ha haft något herpesskov.

Symptom: Herpes genitalis yttrar sig i vid första insjuknandet som sår på eller intill könsorganen. Det börjar med en kliande fläck som snart börjar svida och få små blåsor. Blåsorna spricker och blir små smärtsamma sår. Lymfkörtlarna i ljumsken brukar ömma och förstoras. Man kan ha ont när man kissar och även ha lite flytningar. Ibland har man feber. Det tar ofta 2-3 veckor innan såren läkt. Viruset drar sig tillbaka längs en nerv till dess rot. En del får bara ett eller få återfall, medan andra kan få mycket tätt återkommande skov. Återfallen brukar inte pågå mer än 5-10 dagar och är oftast lindrigare. Ofta får man en förkänsla i form av ischiasliknande värk eller huvudvärk innan blåsorna kommer. Stress, trötthet, förkylning, uttalad fysisk ansträngning, menstruation och ibland samlag kan vara utlösande orsak till återfall. Har man herpesskov flera gånger per år är det vanligt att man också mellan skoven har "virusläckage" utan att man har symptom. Då kan man vara smittsam.

Risker: Om en gravid kvinna får sitt första herpesskov i samband med förlossning kan barnet få en livshotande infektion. Risken är inte lika stor om modern får återfallsskov eftersom barnet har antikroppar från modern. För att undvika smittorisk för barnet förlöses ibland kvinnan med kejsarsnitt. Barnmorskan bör informeras om du har herpes. En kvinna som blivit gravid och vet att hennes man har en underlivsherpes, men själv aldrig haft besvär bör ta ett blodprov så snart som möjligt för att se om hon har antikroppar mot herpes. Har hon inte detta är hon alltså mottaglig för smitta. Man bör i så fall ha säkert sex, dvs. använda kondom vid samlag under resten av graviditeten och helst avstå från samlag under den sista graviditetsmånaden. Det kan också bli aktuellt med långtidsbehandling med herpesmedicin för mannen under graviditeten.

Behandling: Man kan inte bota herpes, men det finns tabletter som om de ges tidigt vid första insjuknandet (helst inom ett dygn) kan göra detta betydligt lindrigare. Har man täta återfall kan det bli aktuellt med långtidsbehandling med tabletter i förebyggande syfte. Under tiden man äter tabletterna har man inga herpesskov och risken för smittsamhet är liten. Ibland, dock långt ifrån alltid, kan herpessjukdomen bli lindrigare efter en långtidsbehandling. En intensiv forskning bedrivs för att få fram ett bra vaccin mot herpes, men ännu har man tyvärr inte lyckats att tillverka något vaccin som är tillräckligt bra. Vill Du veta mer om herpes kan Du ringa Herpeslinjen 020 - 650 660 eller gå in på http://www.harduherpes.nu.

Gonorré
Utbredning: Sedan 1970, då över 40 000 svenskar hade gonorré har antalet smittade sjunkit dramatiskt, men sedan 1998 har man sett ökning av antalet fall. 1997 rapporterades cirka 240 fall i Sverige och 2005 blev antalet knappt 700. Hälften av alla fall är smittade utomlands, men sedan 1997 har det förekommit "epidemier" även bland unga män och kvinnor i Sverige. I Örebro län har vi haft 8-15 fall de senaste åren.

Symptom: Mannen får i allmänhet en ordentlig urinrörskatarr med vit-gul flytning och sveda när han kissar. Kvinnan får ofta variga flytningar och sveda när hon kissar. Man kan också få lindrig "halsfluss" (om smitta via oralsex). Symptomen kommer oftast 3-5 dagar efter smittotillfället, men kan dröja upp till 3 veckor. En femtedel av männen och hälften av kvinnorna får dock inga symptom alls.

Risker: Äggledareinfektion med risk för senare sterilitet eller utomkvedshavandeskap (dvs. det befruktade ägget växer fast i äggledaren i stället för i livmodern). Män kan få bitestikelinfektion. I sällsynta fall kan gonorré orsaka ledvärk, ögonfluss och blodförgiftning.

Behandling: Det räcker nästan alltid med engångsdos eller några dagars behandling med antibiotika. Ibland kan bakterien vara så motståndskraftig (resistent) att man behöver ge ett antibiotikum som spruta.

Har man stark misstanke om gonorré, men de första proven inte visar på det, brukar man ändå göra en ny undersökning någon vecka senare och då ofta samtidigt ge behandling för säkerhets skull. Fyra veckor efter behandling tas alltid ett kontrollprov (skyldighet enligt Smittskyddslagen).

Mycoplasma Genutalium
Utbredning: Nästa lika vanlig som klamydia.

Symptom: Sveda från urinrör när man kissar. Flytning från urinrör eller slida. De flesta män har symptom men speciellt bland kvinnor har många, precis som vid klamydia, endast lindriga eller inga besvär.

Risker: Man tror att man precis som vid klamydia kan få äggledareinfektion och bitestikelinfektion. Man vet ännu inte om den också kan orsaka sterilitet eller utomkveds­havandeskap.

Behandling: Behandling ges med antibiotikatabletter. Ofta ges samma sort som vid klamydia, men ibland måste man byta antibiotikasort eftersom denna behandling inte alltid fungerar. Därför är det också viktigt att göra en kontroll en månad efter påbörjad behandling för att se att infektionen verkligen försvunnit. Man bör inte ha samlag förrän både partner och man själv ätit upp sin antibiotikakur. Man bör inte ha oskyddat samlag förrän man gjort behandlingskontroll och vet att man är botad. Partnerkontroll: Fast partner skall alltid undersökas och behandlas. Även tidigare partners bör undersökas. Mycoplasma genitalium ingår dock inte i smittskyddslagen.

Syfilis
Utbredning: I Sverige har en ökning setts de senaste åren och 2006 rapporterades 173 fall av tidig sexuellt smittsam syfilis. Betydligt vanligare är det att man genom blodprov upptäcker s.k. sen latent icke sexuellt smittsam syfilis hos personer som invandrat till Sverige.

Symptom: Tidig primär syfilis yttrar sig som ett icke ömmande förhårdnat sår på ex. penis, blygd eller läppar. Detta inträffar 4-10 veckor efter smittotillfället. Samtidigt har man svullnad och lätt ömhet i lymfkörtlar i ljumskar (om sår genitalt). Efter 6-12 veckor kan man sedan eller som första symptom på sjukdomen få ett icke kliande lätt fjällande ljusrött utslag på bål och extremiteter. Typiskt brukar vara utslag i handflator och på fotsulor. Samtidigt kan man ha lätt feber. Man har då sekundär syfilis. Utslagen försvinner och sjukdomen går in i latent fas. Den kan inom något år spontant läka men hos åtminstone 30 % av smittade finns bakterien kvar och kan efter 10-20 år ge besvär som hudutslag, nervsjukdomar av olika slag så väl psykisk sjukdom som neurologiska besvär exempelvis balanssvårigheter. Den kan också angripa hjärta och kärl, men även andra inre organ. Man har då tertiär syfilis.

Många personer som blir smittade med syfilis får inga symptom alls, varken tidigt eller sent i förloppet.

Risker: Fosterskador. Flera år efter smittotillfället kan sjukdomen, om den är obehandlad, ge permanenta ibland dödliga skador på olika organsystem.

Behandling: Behandling med penicillinsprutor är vanligast. Vid penicillinallergi kan annat antibiotikum väljas. Behandlingen sker ibland inneliggande på sjukhus eftersom man vid behandling kan få en kraftig feberreaktion under det första dygnet.

Tillägg av rhythmbandit 2008-07-11 00:26

Kanske bra att klistra denhär tråden?

Bättre än Jesus.

Är reklamen ivägen? Logga in eller registrera dig så försvinner den!

Viina
Visningsbild
P 35 Hjälte 2 183 inlägg
0
*Klistrar*
Daniel
Visningsbild
P Malmö Hjälte 4 838 inlägg
0
Mycket bra initiativ, och de kan inte sägas tillräckligt ofta; det är alltid bättre att testa sig än att gå runt och vara orolig.

Min internetkuk är alltid större än din.

rhythmbandit
Visningsbild
F 31 Stockholm First Lady 4 305 inlägg
Trådskapare
0
Svar till Daniel [Gå till post]:
Tack! Någon snubbe startade en liknande tråd, så jag gjorde en ordentlig. Så trött på alla anonyma som frågar, förlåt men, idioterna på hamsterpaj (inget illa menat >:) istället för att gå till proffs.

Bättre än Jesus.

EnLogiskPinne
Visningsbild
31 Enköping Hjälte 1 028 inlägg
0
Jag ångrar att jag läste tråden, nu tror jag att jag har kondylom ;o
rhythmbandit
Visningsbild
F 31 Stockholm First Lady 4 305 inlägg
Trådskapare
0
Svar till EnTjockPinne [Gå till post]:
Kolla dig! NAO!

Bättre än Jesus.

EnLogiskPinne
Visningsbild
31 Enköping Hjälte 1 028 inlägg
0

Svar till rhythmbandit [Gå till post]:

Finns ändå inget bot?

rhythmbandit
Visningsbild
F 31 Stockholm First Lady 4 305 inlägg
Trådskapare
0
Svar till EnTjockPinne [Gå till post]:
Du kan iaf ta bort vårtorna lite smidigt sådär.

Bättre än Jesus.

Hancock
Visningsbild
P 32 Avesta Hjälte 10 inlägg
0
Måste man ha haft sex för att ha kondylom??

Eller nån könssjukdom för den delen?
rhythmbandit
Visningsbild
F 31 Stockholm First Lady 4 305 inlägg
Trådskapare
0
Svar till Hancock [Gå till post]:
Kondylom får man om man rört ett smittat område. Har någon brud kondylom i analet och du knullar henne där får du vårtor på kuken.

Men jag tvivlar på att det sprids på något annat sätt. Om man rör det smittade området med något känsligt blir det smittat. Men kondylom är inte farligt whatsoever, bara irriterande.

De flesta könssjukdomar måste man ha haft sex för att få. Förutom HIV, det sprids även genom blod och från förälder till barn.

Bättre än Jesus.

Hancock
Visningsbild
P 32 Avesta Hjälte 10 inlägg
0


Tack, jag blev riktig orolig när jag läste om det. (Oskuld)
rhythmbandit
Visningsbild
F 31 Stockholm First Lady 4 305 inlägg
Trådskapare
0
Svar till Hancock [Gå till post]:
Ah, förstår dig. Men det är den lättaste könssjukdomen, den är ju ofarlig! Om man har elakartad kan det klia/göra ont, men det finns ju läkemedel.

Bättre än Jesus.

Kiwara
Visningsbild
F 32 Västra Frölunda Hjälte 8 inlägg
0
Jag fick precis ett brev om livmoderhalscancer. Det stod att den var sexuellt överförbar. Hur fan funkar det? Killar kan inte få livmoderhalscancer, så smittar den bara mellan tjejer då? Cancer är ingen sexuellt överförbar sjukdom, så varför heter det livmoderhalscancer? Vad är det frågan om egentligen?
jagelskardej
Visningsbild
Hjälte 2 inlägg
0
Alltså, kan man bara få Klamydia genom samlag?
jagelskardej
Visningsbild
Hjälte 2 inlägg
0
Och om man har Kondylom, får man då vårtor på förhuden, typ små och sitter i grupper?

Behöver hjälp, kan någon ge mig ett svar? Tror jag har de . :(
rhythmbandit
Visningsbild
F 31 Stockholm First Lady 4 305 inlägg
Trådskapare
0
Svar till jagelskardej [Gå till post]:
Nej inte endast genom samlag.

"Synliga oftast flikiga könsvårtor, som är ljusrosa eller hudfärgade på och omkring könsorganen och/eller ändtarmsöppningen (anus). Man kan också ha platta kondylom, som är mycket svåra att upptäcka. Dessa kan ibland ge besvär med sprickor, rodnad och samlagssmärta. [...] Mannen kan ha kondylom i urinrörsmynningen."
Om du har vårtor på förhuden kanske du borde kolla upp dig hos närmaste ungdomsmottagning?

Bättre än Jesus.

Roald
Visningsbild
P 36 Eskilstuna Hjälte 2 292 inlägg
0
Svar till Kiwara [Gå till post]:
Det är lite missvisande att man ibland kallar det för ett vaccin mot livmoderhalscancer, för det är det egentligen inte. Det är ett vaccin mot de värsta typerna (16 och 18 om jag inte minns fel) av humant papillomvirus, som orsakar kondylom.

Detta är alltså anledningen till att det är sexuellt överförbart. Man smittas inte av cancern i sig, utan man smittas av ett virus som kan paja cellerna på ett sätt som (ibland!) ger cancer.

Avslutningsvis ska jag bara konstatera följande, för att vara tydlig:
Cancer är inte smittsamt.


Mycket bra tråd! Applåder! Jag vet själv alldeles för lite om könssjukdomar. Det hjälper liksom inte att rabbla saker om retikularkroppar om någon kommer och är orolig för klamydia...

Nä, som sagt av någon tidigare: Bra initiativ.

Yo momma so fat, she broke the family tree.

Jaycob
Visningsbild
P 30 Hjälte 1 495 inlägg
0


jag har hört att kondylom går bort efter1-2 år stämmer de?

http://www.facebook.com/pages/A-Traitor-Among-Us/130733243626342

rhythmbandit
Visningsbild
F 31 Stockholm First Lady 4 305 inlägg
Trådskapare
0
Svar till Jakee [Gå till post]:
"Kroppens immunförsvar kommer att bekämpa viruset efter några år. Oftast har kondylomen försvunnit inom 6-9 månader, om man fått behandling."

Bättre än Jesus.

Bubbelpaj
Visningsbild
P 31 Farsta Hjälte 14 inlägg
0
Kan man bära på en könssjukdom utan att ha haft sex? Ungefär som att det är något genetiskt.
rhythmbandit
Visningsbild
F 31 Stockholm First Lady 4 305 inlägg
Trådskapare
0

Svar till Bubbelpaj [Gå till post]:

HIV är genetiskt, det går alltså från förälder till barn, men det är relativt ovanligt i Sverige. Munherpes kan man få genom kyssar, så det krävs ju inte sex för det heller.

Bättre än Jesus.

Download
Visningsbild
P 30 Lidingö Hjälte 267 inlägg
0
Vad får man göra när man testar sig på ungdomsmottagningen? Behöver man bara lämna piss prov sen är det klappat?
rhythmbandit
Visningsbild
F 31 Stockholm First Lady 4 305 inlägg
Trådskapare
0

Svar till x_marc_x [Gå till post]:

Beror på vad du tänkte leta efter. För klamydia måste man pissa, för kondylom måste man på gynundersökning, för HIV måste dom ta blodprov.

Bättre än Jesus.

anyone
Visningsbild
Hjälte 2 inlägg
0
om man har klamydia och är 15. måste föreldrarna få veta eller kan man bara gå till en ungdoms motagning utan att de nånsin behöver få veta.
rhythmbandit
Visningsbild
F 31 Stockholm First Lady 4 305 inlägg
Trådskapare
0

Svar till anyone [Gå till post]:

Nej, de behöver inte veta. Du behöver bara meddela alla du haft oskyddat sex med.

Bättre än Jesus.

lisa95
Visningsbild
Hjälte 1 inlägg
0

Svar till Misantrobot [Gå till post]:

Ännu fler könssjukdomar (och andra problem med underlivet) finns listade med bra information på http://www.underlivet.nu

rutigalakan
Visningsbild
Hjälte 1 inlägg
0
Jag har endast haft sex med min pojkvänn, vi tog varandras oskulder. Kan jag då ha klamydia ? jag har ju haft sex, men bara med en person som bara haft sex med mig ? efterssom man inte kan få klamydia av sig själv och måste bli smittad så borde jag väll inte kunna ha klamydia ?

är så att jag ringde in till vårdcentralen för jag trodde jag hade urinvägsinfektion så fick åka in och göra ett test,men det visade sig att jag antagligen inte hade det så frågade hon mig om jag kunde ha klamydia för det va liknande symptoner så svarade jag nej men nu är jag osäker.
pelutt
Visningsbild
F 31 Hjälte 3 185 inlägg
0

Svar till rutigalakan [Gå till post]:
Det känns oerhört otroligt att du skulle ha fått klamydia av en oskuld, om nu inte någon av er ljuger.
Troligare är att du har besvär som liknar klamydia. Men det enda sättet att ta reda på det är att testa dig, och det är verkligen inte jobbigt och ingen behöver veta så länge du inte faktiskt har det.
Om du inte har haft besvären så länge kan de lika gärna gå över av sig själv, när din kropp själv bekämpat vad som nu var fel.

Ung Pirat och funktionär - hela sommaren

vampyrah
Visningsbild
F 30 Hjälte 10 inlägg
-1
Jag brukar testa mig efter varje ny sexpartner. Det viktiga är dock att komma ihåg att säga att man vill testa sig för mer än bara klamydia, för ofta på ungdomsmottagningen testar de enbart klamydia och ingenting mer.
Berta123
Visningsbild
Legend 1 inlägg
0
Hej, jag är en tjej på 14 snart 15. Jag är oskuld men har blivit slickad 3 gånger av samma kille. Jag könner en ganska äcklig lukt från min fitta men när jag väl luktar på Mina flytningsr (som min förredetts skolsyster sa e helt normalt bland tjejer mellan 10-16 typ) så luktar det inte illa alls. Jag undrar om det skulle kunna vara klamydia? Eller vet någon vad det är? Det svider inget där nere. Detta började för ganska länge sen. Jag var i ett förhållande då d börja men vi hade ett så kallar ”internet förhållande” då han bodde 2h bort. Hjälp

Forum » Livet » Sex & Sinne » Könssjukdomar, en lista.

Ansvariga ordningsvakter:

Användare som läser i den här tråden just nu

1 utloggad

Skriv ett nytt inlägg

Hej! Innan du skriver om ett potentiellt problem så vill vi påminna dig om att du faktiskt inte är ensam. Du är inte onormal och världen kommer inte att gå under, vi lovar! Så slappna av och gilla livet i några minuter - känns det fortfarande hemskt? Skriv gärna ner dina tankar och frågor, vi älskar att hjälpa just dig!

Den här tråden är äldre än Rojks drömtjej!

Det senaste inlägget i den här tråden skrevs för över tre månader sedan. Är du säker på att du vill återuppliva diskussionen? Har du något vettigt att tillföra eller passar din fråga i en ny tråd? Onödiga återupplivningar kommer att låsas så tänk efter en extra gång!

Hjälp

Det här är en hjälpruta

Här får du korta tips och förklaringar om forumet. Välj kapitel i rullningslisten här ovanför.

Rutan uppdateras automagiskt

När du använder funktioner i forumet så visas bra tips här.


Annons